Thứ Bảy, 21/12/2019, 09:48 [GMT+7]

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(Congannghean.vn)-Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh là yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD (22/12/1989 - 22/12/2019) là dịp khơi dậy tinh thần yêu nước cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
10 năm qua (2009 - 2019), tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức, xây dựng nền QPTD, thế trận an ninh nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT), các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt, triển khai xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khá toàn diện. Trong 10 năm, Nghệ An đã huy động tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu qua các đợt với tổng số 74.778 quân nhân dự bị, đạt 99,9% so với chỉ tiêu. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT được nâng cao, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. 
 
Kết quả đáng ghi nhận là trong 10 năm qua, công tác xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo vững chắc trong tình hình mới, với kết quả kiểm tra huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% trở lên đạt khá, giỏi. Ngoài ra, đã tổ chức 2 cuộc diễn tập phòng thủ cấp tỉnh; 48 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, 4 cuộc diễn tập theo Nghị định số 30, 130 của Chính phủ; 966 cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã; tham gia diễn tập cứu nạn hàng không; tìm kiếm cứu nạn máy bay rơi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN), tổ chức xây dựng lực lượng, diễn tập tình huống, nhận thức của cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân tỉnh nhà về thực hiện nhiệm vụ QP-AN, xây dựng khu vực phòng thủ được nâng cao, qua đó, tăng cường sự đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 10 năm qua, tỉnh đã tổ chức 15 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN với trên 172.000 người tham gia.  
 
Liên quan đến công tác tuyển quân, riêng năm 2019, Nghệ An được Chính phủ giao chỉ tiêu 3.389 công dân, trong đó 3.200 công dân nhập ngũ Quân đội; 189 công dân nhập ngũ Công an. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu lớn, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt... Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, thời gian qua, tỉnh cũng đã làm tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. LLVT tích cực giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai... 
 
Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh, chính trị trong nước. Trong bối cảnh đó, theo Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu IV: Để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng nền QPTD, cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa công tác xây dựng nền QPTD, thế trận an ninh nhân dân; chú trọng công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nền QPTD trong tình hình mới. Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố QP-AN, đối ngoại, góp phần tích trữ tiềm lực quân sự. Qua đó, góp phần xây dựng nền QPTD vững về chính trị, mạnh về kinh tế; phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
.

Bảo Châu

.