Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201807/de-xuat-sua-doi-quy-dinh-ve-tham-tra-atgt-duong-bo-805295/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201807/de-xuat-sua-doi-quy-dinh-ve-tham-tra-atgt-duong-bo-805295/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đề xuất sửa đổi quy định về thẩm tra ATGT đường bộ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 21/07/2018, 09:17 [GMT+7]

Đề xuất sửa đổi quy định về thẩm tra ATGT đường bộ

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thẩm tra an toàn giao thông đường bộ.
 
Cụ thể, tại dự thảo, Bộ đã đề xuất nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông phải đáp ứng điều kiện sau: Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và nhóm B, phải có ít nhất 10 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 4 thẩm tra viên là kỹ sư công trình đường bộ, có 1 thẩm tra viên là kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 1 thẩm tra viên là người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.
 
Đối với dự án nhóm C và công trình đường bộ đang khai thác, phải có ít nhất 5 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 1 thẩm tra viên là kỹ sư công trình đường bộ, 1 thẩm tra viên là kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 1 thẩm tra viên là người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.
 
Điều kiện cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ
 
Theo dự thảo, cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau: Là tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.   
 
Về cơ sở vật chất, bảo đảm phòng học có diện tích tối thiểu đạt 1,5 m­­2/chỗ học, có thiết bị nghe nhìn, âm thanh (màn hình, máy chiếu; máy vi tính; bộ tăng âm, micro kèm loa); phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngoài hiện trường, tối thiểu có: 50 áo phản quang, 1 máy đo tốc độ tự động (có khả năng đánh giá diễn biến tốc độ của phương tiện), 1 máy đo độ phản quang của biển báo, 1 máy đo độ phản quang của sơn kẻ đường, 1 thiết bị đánh giá độ bằng phẳng của mặt đường, 1 thiết bị đánh giá độ nhám hoặc ma sát mặt đường, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 loa tay.  
 
Về đội ngũ giảng viên, có số giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy ít nhất 40% số lượng chuyên đề của chương trình khung đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. Tiêu chuẩn của giảng viên theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12c của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP và có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành giao thông đường bộ (phù hợp với chuyên đề giảng dạy) và có ít nhất 10 năm tham gia hoạt động trong các lĩnh vực: Giảng dạy về an toàn giao thông đường bộ; quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ.
 
Về tài liệu giảng dạy, nội dung phải phù hợp với quy định của Bộ Giao thông vận tải về chương trình khung đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.
.

Nguồn: Chinhphu.vn