Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201510/chan-chinh-hoat-dong-khai-thac-khoang-san-643612/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201510/chan-chinh-hoat-dong-khai-thac-khoang-san-643612/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 28/10/2015, 08:59 [GMT+7]

Chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa có Công văn số 7542/UBND-TN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, TP Vinh thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành cấp tỉnh có liên quan, chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã) tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, khảo sát thực địa để xem xét cụ thể các vấn đề liên quan đến khu vực xin cấp phép. Đồng thời, dự báo, đánh giá tác động của việc khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản của khu vực xin cấp phép đối với môi trường, cảnh quan, đất đai canh tác, cơ sở hạ tầng xung quanh.

Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn                  sẽ được tăng cường quản lý
Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn sẽ được tăng cường quản lý

Lấy ý kiến bằng văn bản của các ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và của cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của việc khai thác khoáng sản đến môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, tổng hợp các nội dung, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng trình tự, theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền cấp phường, xã thường xuyên tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là nhân dân địa phương xung quanh khu vực có khoáng sản về chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản; trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và nghĩa vụ, quyền hạn của công dân xung quanh khu vực có khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND các huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật đối với các trường hợp khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp mà chưa được cấp huyện tập trung xử lý hoặc chưa có văn bản đề xuất UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý. Trường hợp có khiếu kiện, tụ tập đông người tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, trụ sở tiếp công dân…, Chủ tịch UBND huyện phải có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan để vận động, có biện pháp giải tán đám đông và đưa công dân trở về địa phương.

.

Đức Thắng

.