Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201408/ket-qua-cong-tac-thanh-tra-khieu-nai-to-cao-phong-chong-tham-nhung-6-thang-dau-nam-2014-515948/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201408/ket-qua-cong-tac-thanh-tra-khieu-nai-to-cao-phong-chong-tham-nhung-6-thang-dau-nam-2014-515948/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kết quả công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 01/08/2014, 09:42 [GMT+7]

Kết quả công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014

(Congannghean.vn)-Trong 6 tháng đầu năm 2014, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai 126 cuộc thanh tra hành chính tại 497 đơn vị (trong đó: kỳ trước chuyển sang 19 cuộc, triển khai trong kỳ 107 cuộc); bao gồm: 108 cuộc theo kế hoạch và 18 cuộc đột xuất. Đã kết thúc 80 cuộc (trong đó đã ban hành kết luận 74 cuộc).
 
Qua thanh tra phát hiện 187/497 đơn vị được thanh tra có vi phạm về kinh tế với tổng số tiền là 17.267 triệu đồng. Kiến nghị xử lý: 17.267 triệu đồng (trong đó kiến nghị thu hồi 8.191 triệu đồng; kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 9.075,7 triệu đồng); xử lý 3,29 ha đất; xử lý hành chính 10 tổ chức, 38 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc với 4 đối tượng. Kết quả xử lý: đã xử lý  15.475 triệu đồng, đạt tỷ lệ 90% (trong đó đã thu hồi về ngân sách 6.766,3 triệu đồng, đạt tỉ lệ 83%; đã giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 9.075,7 triệu đồng, đạt tỉ lệ 100%; hiện đang xử lý hành chính 10 tổ chức, 38 cá nhân có sai phạm; cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý hồ sơ đối với 2 vụ việc và 4 đối tượng.
 
Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực: Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đã tiến hành 33 cuộc tại 172 đơn vị, kết thúc 22 cuộc (đã ban hành kết luận 21 cuộc). Qua thanh tra phát hiện sai phạm tại 112 đơn vị với số tiền 8.558 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 3.949 triệu đồng, kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 4.610 triệu đồng); kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức và 3 cá nhân có sai phạm. Kết quả: Đã thu hồi 2.993 triệu đồng, đạt tỉ lệ 76%; đã giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và xử lý khác 4.610 triệu đồng, đạt tỉ lệ 100%.
 
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Khối Nội chính
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Khối Nội chính
 
Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: Đã tiến hành 86 cuộc tại 222 đơn vị, kết thúc 52 cuộc (đã ban hành kết luận 49 cuộc). Qua thanh tra phát hiện sai phạm tại 60 đơn vị với số tiền 8.624 triệu đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 4.191 triệu đồng, kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 4.433 triệu đồng); kiến nghị xử lý hành chính 9 tổ chức và 35 cá nhân có sai phạm; Kết quả: Đã thu hồi 3.773 triệu đồng, đạt tỉ lệ 90%; đã giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và xử lý khác 4.433 triệu đồng, đạt tỉ lệ 100%, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc với 2 đối tượng.
 
Quản lý đất đai: Đã tiến hành 9 cuộc tại 9 đơn vị, kết thúc 7 cuộc (đã ban hành kết luận 4 cuộc), hiện đang tiếp tục thực hiện 3 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền 52 triệu đồng và 3,29 ha đất, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc với 2 đối tượng.
 
Về công tác tiếp công dân, tiến nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo. 6 tháng đầu năm 2014, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 2.803 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: Tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh tiếp 250 lượt, giảm 9,7%; các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp 145 lượt, tăng 20,8%; cấp huyện, cấp xã tiếp 2.408 lượt, tăng 1,4%.
 
Về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong năm 2013, tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 16.838 người; tổng số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 16.444 người (đạt tỉ lệ 97,66%); số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 8.829 bản; số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện cấp ủy và cấp trên quản lý: 2.523 người. Có 35/49 cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác (19 sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 16 UBND cấp huyện), 391 lượt cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác (cấp sở, ban, ngành: 119 lượt, cấp huyện: 272 lượt); 22/41 đơn vị ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp (12 sở, ban, ngành, 10 UBND huyện); 1.035/3.523 đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trả lương qua tài khoản.
 
Qua công tác thanh tra, thẩm định dự toán, thẩm tra quyết toán, kiểm soát thu, chi ngân sách và công tác điều tra, kiểm sát, xét xử, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát hiện tổng giá trị sai phạm 175,248 tỉ đồng (tăng 32,22% so với cùng kỳ 2013 (132,538 tỉ đồng) và 43.877 m2 đất các loại. Trong đó, qua công tác phòng ngừa tham nhũng phát hiện sai phạm: 160,495 tỉ đồng (tăng 30,64% so với cùng kỳ 2013); qua công tác chống tham nhũng (khởi tố, điều tra) phát hiện 14,753 tỉ đồng.
 
.

Phan Đại Nghĩa