Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201407/tang-cuong-quan-ly-chat-thai-va-phe-lieu-514117/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201407/tang-cuong-quan-ly-chat-thai-va-phe-lieu-514117/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường quản lý chất thải và phế liệu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 28/07/2014, 08:24 [GMT+7]

Tăng cường quản lý chất thải và phế liệu

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại phiên họp ngày 23/6/2014 của Kỳ họp thứ 7. Đây là công cụ pháp lý quan trọng nhằm giữ gìn, bảo vệ môi trường phục vụ cho phát triển bền vững, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của toàn thể nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Luật bảo vệ môi trường năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.
 
Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu được xây dựng nhằm cụ thể hóa các chế định đưa ra tại Luật bảo vệ môi trường theo hướng quy định rõ ràng, đảm bảo tính khả thi và được ban hành kịp thời điểm có hiệu lực của Luật bảo vệ môi trường.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định gồm 10 chương, 60 điều dựa trên quan điểm coi phòng ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường là nhiệm vụ chính; bảo đảm tính hệ thống, toàn diện, khoa học và thực thi của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tăng