Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/khoa-hoc-cong-nghe/201610/chuyen-mang-giu-nguyen-so-di-dong-mat-toi-da-7-ngay-705852/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/khoa-hoc-cong-nghe/201610/chuyen-mang-giu-nguyen-so-di-dong-mat-toi-da-7-ngay-705852/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chuyển mạng giữ nguyên số di động mất tối đa 7 ngày - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/10/2016, 15:50 [GMT+7]

Chuyển mạng giữ nguyên số di động mất tối đa 7 ngày

Thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao đăng ký chuyển mạng đáp ứng đủ các điều kiện được quy định.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc chung là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất phải cung cấp dịch vụ chuyển mạng một cách bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối cho tất cả các thuê bao di động.

Dịch vụ chuyển mạng không bao gồm việc chuyển sang Nhà mạng chuyển đến các dịch vụ ứng dụng viễn thông mà thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng đang sử dụng tại Nhà mạng chuyển đi.

Thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao đăng ký chuyển mạng đáp ứng đủ các điều kiện được quy định.

Dịch vụ thông tin di động mặt đất cung cấp cho thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo nguyên tắc Nhà mạng chuyển đi cắt dịch vụ sau đó Nhà mạng chuyển đến mới mở dịch vụ. Khoảng thời gian giữa cắt và mở dịch vụ không quá 06 giờ.

Các bên tham gia cung cấp dịch vụ chuyển mạng và sử dụng cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng phải đảm bảo bí mật thông tin của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo quy định tại Điều 6 Luật Viễn thông.

Dự thảo cũng quy định rõ điều kiện đối với thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Về thông tin thuê bao: Đối với thuê bao trả sau, thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác so với hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông mà thuê bao đã ký với nhà mạng chuyển đi; đối với thuê bao trả trước: thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác theo các quy định về việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước.

Thuê bao đã được Nhà mạng chuyển đi kích hoạt dịch vụ thông tin di động mặt đất ít nhất 90 ngày trước thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển mạng.

Thuê bao trả sau không nợ cước của kỳ thanh toán cước gần nhất trước ngày đăng ký dịch vụ chuyển mạng. Thuê bao trả sau không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong tháng liền trước hoặc trong tháng đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Về đăng ký chuyển mạng, thuê bao di động có nhu cầu đăng ký dịch vụ chuyển mạng thực hiện thủ tục đăng ký dịch vụ chuyển mạng với Nhà mạng chuyển đến bao gồm tối thiểu các nội dung được quy định. Thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng phải thanh toán cho Nhà mạng chuyển đến cước dịch vụ chuyển mạng. Cước dịch vụ chuyển mạng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng có thể hủy đăng ký dịch vụ chuyển mạng tại bất kỳ thời điểm nào cho đến thời điểm nhận được thông báo về lịch chuyển mạng.

Thuê bao đăng ký chuyển mạng thực hiện hủy chuyển mạng theo một trong các hình thức sau: Nhắn tin đến Trung tâm chuyển mạng quốc gia; Thông báo cho Nhà mạng chuyển đến.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.