Thứ Tư, 22/01/2020, 07:50 [GMT+7]

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

(Congannghean.vn)-Năm 2019, Tỉnh ủy Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. 
Lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An đến với người dân bản Minh Phương, xã Lượng Minh (Tương Dương)
Lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An đến với người dân bản Minh Phương, xã Lượng Minh (Tương Dương)
Năm 2019, Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Kết quả, sau 1 năm với nhiều nỗ lực, trên tất cả các mặt công tác và lĩnh vực, đã đạt được nhiều thành tựu hết sức to lớn, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” như lời Bác Hồ đã từng căn dặn. 
 
1. Năm 2019, Nghệ An tập trung triển khai “Năm cải cách hành chính (CCHC) 2019”, công tác quản lý Nhà nước, CCHC được tập trung chỉ đạo và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, chỉ đạo tốt 7 đơn vị điểm CCHC và chỉ đạo thanh tra hành chính 10 dự án đầu tư trên địa bàn. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 2 bậc, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành; Chỉ số CCHC tăng 2 bậc, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 40 bậc, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành. Bên cạnh đó, đến nay đã triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về tổ chức, kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An.
 
Kết quả, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, toàn tỉnh đã giảm 3 chi cục, 33 phòng, ban trực thuộc; giảm 76 đơn vị sự nghiệp công lập. Có 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên, 100% đơn vị cấp huyện thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. 8 đơn vị cấp huyện thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ. Nghệ An cũng đã giảm 6.989 biên chế (đạt 10,3%), trong đó công chức giảm 264 người, giảm 2.293 biên chế viên chức và có 4.432 biên chế viên chức chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên.
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối của Đảng, lĩnh vực quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự ATXH được bảo đảm. Trong đó, đã xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới phía Tây, tuyến biển, vùng đặc thù, chủ động xử lý tốt các tình huống, giữ vững ổn định trên địa bàn. Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT, không để phát sinh phức tạp và hình thành “điểm nóng”. Phá nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, ma túy. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, hoạt động chính trị, xã hội lớn. Tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng dư luận. 
 
Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện quyết liệt việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã bám sát tinh thần cải cách tư pháp, tuân thủ đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tập trung làm tốt công tác thanh tra, kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục các thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, đến nay các cấp, ngành đã giải quyết được 361/375 vụ việc, đạt tỉ lệ 96,3%. Chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vấn đề ngay từ cơ sở. 
 
Công tác đối ngoại được tăng cường, ngày càng mở rộng. Tổ chức đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài đến thăm, tìm cơ hội đầu tư tại Nghệ An. Bên cạnh đó, công tác giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục được thực hiện quyết liệt, hiệu quả.
 
2. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo. BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bám cơ sở. Thường xuyên thảo luận, cho chủ trương về nhiều vấn đề quan trọng, toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 
 
Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là trong chỉ đạo phối hợp giải quyết các vụ việc đột xuất, nổi cộm. Phân công các đồng chí ủy viên cấp ủy các cấp tham dự sinh hoạt chi bộ ở các khu dân cư để nắm tình hình và gắn bó với đảng viên ở cơ sở. Nghệ An cũng đã tích cực triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng kế hoạch, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Chỉ đạo tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trước lúc Người đi xa. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các cách làm sáng tạo, nhiều mô hình thiết thực.
 
Quan tâm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là khối, xóm trưởng gắn với tập trung khắc phục tình trạng khối, xóm trưởng không phải là đảng viên. Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số. Lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, bảo đảm ANTT. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 3.200 mô hình “Dân vận khéo” ở các cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, đoàn viên và các đoàn thể chính trị xã hội theo các Quyết định của Bộ Chính trị. 
 
Đặc biệt, trong năm vừa qua, thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 122 lượt công dân với 115 vụ việc. Qua đó, đã có 65 vụ việc được các cơ quan chức năng chỉ đạo giải quyết xong. Ngoài ra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở; tính đến hết tháng 11/2019, cấp huyện tổ chức được 1.095 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, trong đó cấp huyện 69 cuộc và cấp xã 1.026 cuộc. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy bố trí tiếp công dân thường xuyên các ngày trong tuần. Năm qua, có 342 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và đăng ký tham dự phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; chuyển 51 nội dung, vụ việc cho đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân, giải quyết; hướng dẫn 44 công dân chấp hành các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. 
 
3. Trong năm 2020 nói riêng và những năm tiếp theo, để thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục củng cố và mở rộng nền tảng xã hội của Ðảng, tiếp tục giành được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân. Cùng với đó, lãnh đạo thực hiện hiệu quả Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng hình tượng cán bộ, đảng viên trong sạch, liêm khiết. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực của đời sống xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, tạo xung lực mới thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
.

Thiên Thảo

.