Thứ Ba, 24/09/2019, 07:34 [GMT+7]

Tăng cường thanh tra, giám sát cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, Nghệ An đang tập trung nhiều giải pháp quyết liệt trong kiểm tra, giám sát nhằm đẩy mạnh phục vụ nhân dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.
 
Trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch về công tác CCHC. UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên địa bàn là kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
UBND tỉnh Nghệ An trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”
UBND tỉnh Nghệ An trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”
Theo đó, tính đến 31/5/2019, đã có 20/20 sở, ban, ngành, 5 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 21/21 huyện, thành phố, thị xã; 480/480 xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa. Riêng về thực hiện cơ chế một cửa liên thông, ở cấp tỉnh có các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và đăng ký mẫu dấu  trong lĩnh vực đầu tư; ở cấp huyện liên thông trong lĩnh vực đất đai. Về thực hiện cơ chế một cửa hiện đại, đến nay đã có 9 đơn vị triển khai và 5 đơn vị đang triển khai. Kết quả việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đã có 59/61 đơn vị thực hiện việc công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; 2/61 đơn vị thực hiện việc công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015. 
 
Theo đánh giá chung, tại Nghệ An, hệ thống thư công vụ được triển khai và sử dụng hiệu quả. Đến nay, 100% cán bộ công chức của đơn vị đều có tài khoản và sử dụng thường xuyên. Hệ thống có tổng 4.408 dịch vụ công, trong đó có 1.013 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 48 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Hệ thống dịch vụ hành chính công một cửa điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cửa tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính Nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”.
Công an các cấp tăng cường phục vụ nhân dân
Công an các cấp tăng cường phục vụ nhân dân
Nhằm đẩy mạnh CCHC, sau khi ban hành Chỉ thị số 09 về thực hiện Năm CCHC 2019, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 30 quy định đánh giá, xếp hạng công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Quy định này là phương pháp để đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số CCHC hàng năm đối với 3 cấp: tỉnh, huyện và xã. Quy định đánh giá, xếp hạng CCHC của các cơ quan, đơn vị của tỉnh được xây dựng căn cứ vào Quyết định số 2636 ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ phê duyệt đề án xác định chỉ số CCHC của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác CCHC của tỉnh Nghệ An. Qua đó, xây dựng Bộ tiêu chí chung của tỉnh để đánh giá, xếp hạng công tác CCHC của cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo trung thực, công khai, khách quan, công bằng, thường xuyên, kịp thời, chính xác dựa trên cơ sở kết quả, điểm số đạt được của từng cơ quan, đơn vị, để thực hiện tốt hơn công tác CCHC của tỉnh. 
 
Trên cơ sở Quyết định 30, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Điều tra xã hội học nhằm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của 26 sở, ban, ngành và 21 UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc điều tra xã hội học nhằm thu thập những thông tin, đánh giá khách quan, toàn diện, xác định điểm số Chỉ số CCHC cấp sở, huyện, từ đó phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại yếu kém và đề ra giải pháp CCHC trong thời gian tới của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời là cơ sở để đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác CCHC các đơn vị hành chính Nhà nước cấp sở, huyện năm 2019. Điểm mới của Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là sẽ đưa các tiêu chí như: Công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC; thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao; các cơ quan, đơn vị xin lỗi người dân khi chậm giải quyết thủ tục hành chính để chấm điểm. Quy định nêu rõ nguyên tắc xếp loại đánh giá: Việc xếp hạng CCHC của các cơ quan, đơn vị căn cứ chỉ số mà đơn vị đạt được và được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. 
 
Hưởng ứng Năm CCHC 2019, UBND tỉnh phát động cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” từ ngày 6/5  - 3/6/2019 dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Theo Ban tổ chức, toàn tỉnh có 182/222 đơn vị, địa phương hưởng ứng tham gia (chiếm tỉ lệ 81,98%), có 240.659 lượt thi, trong đó có 101.907 lượt thi đạt điểm tối đa (chiếm tỉ lệ 41,34%). Nhiều đơn vị và địa phương triển khai hiệu quả, có số lượt thi cao như: Diễn Châu, Nghi Lộc, Anh Sơn, TX Thái Hòa, TP Vinh, Sở GTVT, Sở Tài chính, Công an tỉnh… Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Kết thúc, đã có 53 cá nhân đạt giải, Ban tổ chức trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi.
 
Xác định yếu tố con người là mấu chốt quan trọng giúp công tác CCHC thực sự đạt hiệu quả, Nghệ An đang tiếp tục nâng cao chất lượng đạo đức công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương theo quy định. Hiện, đã có 50 cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế văn hóa công sở. Qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị và kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành cính theo Chỉ thị số 26 và Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy cho thấy, đa số các cơ quan, đơn vị đã sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa một số quy định của Luật Cán bộ, công chức; Chỉ thị số 26, Chỉ thị số 17 và Quy chế văn hóa công sở. Trong thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh đã kiểm tra đột xuất 14 lượt tại 7 sở, ngành, 18 UBND cấp huyện; 32 xã, phường, thị trấn. Từ đó, kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã kiểm điểm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiên quyết xử lý nghiêm với trường hợp vi phạm, gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường chấn chỉnh thái độ phục vụ, kỷ cương hành chính công vụ.
.

TUỆ TRANG

.