Thứ Hai, 01/07/2019, 14:39 [GMT+7]
Nghệ An thực hiện Thông báo của Bộ Chính trị về Nghị quyết 26

Nhiều giải pháp tăng tốc để bứt phá

(Congannghean.vn)-Sau khi có Thông báo của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị về kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 26 trong thời gian tới, BTV Tỉnh ủy đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển Nghệ An với vai trò là tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Đại biểu nghe giới thiệu về tiềm năng của Nghệ An tại Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Bắc Trung Bộ 2019”
Đại biểu nghe giới thiệu về tiềm năng của Nghệ An tại Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Bắc Trung Bộ 2019”

Tại phiên họp ngày 21/3/2019, sau khi nghe BTV Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo số 55 ngày 20/4/2019 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26.

Theo đó, thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương thực hiện Nghị quyết 26 đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, tổng sản phẩm (GRDP) 5 năm 2014 - 2018 tăng bình quân 8,0%; năm 2018 so với năm 2013 quy mô kinh tế cao gấp 1,44 lần, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,57. Song, Bộ Chính trị đánh giá: Một số mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020 khó hoàn thành như tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là khu vực miền Tây. Một số vấn đề xã hội giải quyết còn chậm. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực hiệu quả còn thấp…

Nguyên nhân chủ yếu là: Một số chỉ tiêu đề ra quá cao, thiếu tính thực tiễn, khó khả thi. Trong lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu sự đột phá, nhất là về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh về đất đai, con người; chưa có những dự án đầu tư lớn mang tính động lực, đột phá trên địa bàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên một số lĩnh vực của các cấp, ngành chưa thật quyết liệt, thiếu chủ động, sáng tạo... Một số cơ quan Trung ương chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chưa tốt với địa phương triển khai, cụ thể hóa nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 26.

Sau khi có Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và thông qua kế hoạch thực hiện Thông báo số 55. Mục tiêu là triển khai thực hiện tốt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 26 đã xác định; thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu trong Thông báo số 55; phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh theo Nghị quyết số 26.

Theo đó, BTV Tỉnh ủy xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như: Xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Đông Nam vào nhóm các KKT ven biển trọng điểm; nâng cao hiệu quả đối ngoại và tập trung thu hút đầu tư vào Nghệ An đến năm 2020 và các năm tiếp theo; xây dựng Đề án phát triển TP Vinh thành đô thị thông minh, tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng các tiện ích thông minh... Trong 12 nhiệm vụ, có 2 nội dung hết sức quan trọng là xây dựng KKT Đông Nam vào nhóm các KKT ven biển trọng điểm và điều chỉnh khu bến cảng chuyên dụng Đông Hồi thành khu bến cảng tổng hợp. Đây là 2 nhóm nhiệm vụ cần sớm hoàn thành nhằm nâng cao chất lượng và mức độ hoàn thiện về hạ tầng để thúc đẩy thu hút đầu tư.

12 nhiệm vụ trọng tâm nói trên là sự cụ thể hóa cho một trong nhiều nội dung trong phần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 26 trong thời gian tới tại Thông báo số 55 của Bộ Chính trị. Cụ thể là: Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển TP Vinh toàn diện, hiện đại, sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ; tạo sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả để phát triển vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và Bắc Nghệ An - Nam Thanh Hóa; tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển miền Tây Nghệ An; nghiên cứu việc bổ sung KKT Đông Nam Nghệ An vào nhóm các KKT ven biển trọng điểm; điều chỉnh khu bến cảng chuyên dùng Đông Hồi thành khu bến cảng tổng hợp; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Nghệ An thu hút đầu tư những dự án lớn, định hướng công nghệ cao nhằm tạo đột phá trong phát triển KT-XH của tỉnh.

.

Thùy Dương

.