Thứ Ba, 18/06/2019, 16:35 [GMT+7]

Phát huy hiệu quả vai trò hệ thống Mặt trận các cấp

(Congannghean.vn)-Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp không chỉ thể hiện rõ nét vai trò, dấu ấn trong huy động sức mạnh toàn dân, phối hợp và thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH mà còn đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố vững chắc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

MTTQ các cấp đóng vai trò quan trọng trong vận động, tập hợp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH
MTTQ các cấp đóng vai trò quan trọng trong vận động, tập hợp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH

Dấu ấn rõ nét nhất trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 của MTTQ các cấp phải kể đến hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Hàng năm, hơn 10.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã được MTTQ các cấp tập hợp, tổng hợp để phản ánh tới cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, định kỳ 6 tháng/lần tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền cấp xã với nhân dân; qua đó góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 565 cuộc tập huấn phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo với 31.692 người tham gia. Cùng với đó, tổ chức 4.185 cuộc thăm hỏi, tiếp xúc với 65.893 lượt đồng bào dân tộc tham gia; tổ chức 347 hội nghị biểu dương người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số với hơn 4.500 người được biểu dương; tổ chức 3.794 cuộc thăm hỏi, tiếp xúc với các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo tiêu biểu. Qua đó, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh và giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân thông qua việc triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp nguồn lực, hiến đất và ngày công, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững…; đồng thời, phối hợp giám sát đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với các địa phương về đích nông thôn mới. Đến nay, nhân dân đã đóng góp hơn 5.658 tỉ đồng, hiến hơn 8 triệu m2 đất, ủng hộ 6,39 triệu ngày công để thực hiện chương trình nông thôn mới. Ngoài ra, Uỷ ban MTTQ còn phối hợp bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa…

Một hoạt động nổi bật khác trong nhiệm kỳ qua của MTTQ các cấp là đã tổ chức thành công Hội thi “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn” với gần 5.900 khu dân cư, 100% xã, phường, thị trấn tham gia. Qua đó, phát huy sức mạnh nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống sản xuất thực phẩm bẩn; biểu dương, nhân rộng khu dân cư sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo cũng được MTTQ các cấp chú trọng; đặc biệt là việc phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành nhận đỡ đầu 113 xã vùng miền Tây đặc biệt khó khăn của tỉnh với tổng nguồn lực hỗ trợ từ chương trình ước tính hơn 32,2 tỉ đồng. Hàng năm, MTTQ các cấp đều tổ chức phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Tháng vì người nghèo”. Trong nhiệm kỳ qua, “Quỹ vì người nghèo” các cấp đã vận động được 210,9 tỉ đồng; đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4.411 nhà Đại đoàn kết, giúp 10.809 hộ nghèo phát triển kinh tế, hỗ trợ gần 9.500 người nghèo khám chữa bệnh… Kết quả trên góp phần giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 13% năm 2014 xuống còn 5,54% vào cuối năm 2018.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự; đồng thời thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. Cùng với đó, phối hợp phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi; phối hợp tổ chức tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tính đến nay, MTTQ các cấp đã phối hợp thiết lập được 9.301 hòm thư và đường dây nóng tố giác tội phạm; xây dựng 3.062 khu dân cư không có tệ nạn xã hội, 18.243 mô hình bảo vệ ANTQ, hơn 9.800 mô hình đảm bảo ATGT, 4.352 mô hình an toàn thực phẩm.

Một nhiệm vụ khác cũng được MTTQ các cấp thực hiện hiệu quả là việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Điểm nổi bật là tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND - Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân với gần 127.000 lượt người tham gia, ghi nhận hơn 16.700 ý kiến đối thoại. Qua đó, góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn, giải tỏa bức xúc trong nhân dân, giữ gìn ổn định tình hình cơ sở.

Đi liền với đó, công tác giám sát và phản biện xã hội cũng được MTTQ các cấp thực hiện nề nếp, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức 12 cuộc giám sát với các nội dung liên quan đến chính sách người có công với cách mạng, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường các khu công nghiệp… Mặt trận cấp huyện và cơ sở đã tổ chức 906 cuộc giám sát với các nội dung về chế độ chính sách, việc làm, ô nhiễm môi trường, dịch vụ y tế, giáo dục. Thông qua đó góp phần giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện, khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Cùng với đó, hoạt động phản biện xã hội, tổ chức tiếp xúc cử tri, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của MTTQ các cấp cũng có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 cũng ghi nhận nhiều kết quả quan trọng của MTTQ các cấp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Công tác hòa giải, tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành 7.664 cuộc giám sát, 7.676 cuộc thanh tra, kiến nghị chính quyền cơ sở 5.821 vụ việc có dấu hiệu sai phạm; qua đó góp phần làm minh bạch quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò, uy tín, tích cực tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…

Có thể khẳng định, những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ qua của MTTQ các cấp, đặc biệt là sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động chính là những kinh nghiệm quý báu, nền tảng vững chắc để tổ chức Mặt trận các cấp tiếp tục tự tin vững bước vào nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, phát triển.

.

Thùy Dương

.