Thứ Ba, 26/03/2019, 14:28 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng tổ chức xây dựng Đảng

(Congannghean.vn)-Từ việc đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thúc đẩy sự phát triển KT-XH bền vững.

Nghệ An luôn quan tâm, chăm lo công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo tính đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động
Nghệ An luôn quan tâm, chăm lo công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo tính đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm triển khai nhiều chủ trương quan trọng của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2018 của tỉnh đạt 8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách 3 năm 2016 - 2018 đạt 38.370 tỉ đồng; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh tăng liên tục trong 3 năm, trở thành tỉnh đứng đầu khu vực Bắc miền Trung về chỉ số cạnh tranh. Lĩnh vực văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đạt được những kết quả trên phải kể đến những đổi mới toàn diện, đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng theo phương châm hướng mạnh về cơ sở. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý hiệu quả; công tác dân vận không ngừng được đổi mới về phương pháp, phát huy hiệu quả với từng đối tượng, từng địa bàn… Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy có nhiều đổi mới về phương pháp, phát huy tối đa tính trách nhiệm, dân chủ, thống nhất; qua đó, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quán triệt phương châm hướng mạnh về cơ sở, thông qua nhiều cuộc kiểm tra làm việc với chính quyền, cán bộ và nhân dân các địa phương, đơn vị, nhiều vấn đề đột xuất, nảy sinh đã được các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử như HĐND các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể quần chúng chú trọng chăm lo công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Là một trong những nhiệm vụ mang tính sống còn, việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng được tỉnh tập trung chỉ đạo. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy đã đề ra 43 việc cần làm ngay, 6 việc làm thí điểm, 12 việc thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, đồng thời lựa chọn 12 đơn vị làm điểm để triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Nghị quyết.

Tính đến ngày 10/3, đã có 46/61 nội dung, phần việc được triển khai thực hiện. 21/21 huyện, thành, thị đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 4/21 đơn vị thực hiện Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ (năm 2019 thực hiện 9 huyện, năm 2020 sẽ thực hiện các đơn vị còn lại). Qua sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 12 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành; 5 phòng thuộc khối cơ quan Đảng. Theo kế hoạch đến năm 2021, số phòng và tương đương giảm 97 phòng… Trên địa bàn tỉnh có 1.884 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, công tác hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được tỉnh tập trung chỉ đạo. Kết quả đã giảm được 3 chi cục, 25 đơn vị sự nghiệp công lập; 23 đơn vị chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên; có 1.794/1.884 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, dự kiến đến năm 2021, toàn tỉnh sẽ sáp nhập 2.326 khối, xóm, bản. Về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã, dự kiến sẽ giảm 3.744 người; khối, thôn, xóm, bản giảm 31.185 người.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, Nghệ An đã bám sát các chủ trương, nghị quyết và định hướng của Trung ương, quan tâm, chăm lo công tác tổ chức cán bộ đảm bảo tính đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động. Nhờ vậy, tỉ lệ cán bộ vi phạm thấp hơn so với mức bình quân cả nước...

Để công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH trong thời gian tới, theo đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Nghệ An cần tạo môi trường để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; quan tâm tới việc chống chủ nghĩa quan liêu, cá nhân, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Trung ương, cần nêu cao tính chủ động, sáng tạo, vừa làm vừa hoàn thiện dần; không cầu toàn, không nóng vội. Quan điểm xuyên suốt là vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương vừa mở ra cơ chế đột phá đổi mới sáng tạo, thực hiện phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

.

Thùy Dương

.