Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201802/bao-hiem-xa-hoi-tinh-nghe-an-phat-huy-hieu-qua-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-trong-thuc-hien-nhiem-vu-781629/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201802/bao-hiem-xa-hoi-tinh-nghe-an-phat-huy-hieu-qua-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-trong-thuc-hien-nhiem-vu-781629/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/02/2018, 08:53 [GMT+7]
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Phát huy hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ

(Congannghean.vn)-Năm 2017, bên cạnh việc tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu, tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thực thi nhiệm vụ; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao.

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành

BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT được quy định tại Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ; Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của BHXH Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Hội nghị tập huấn thanh tra chuyên ngành toàn quốc do BHXH Việt Nam tổ chức tại Nghệ An
Hội nghị tập huấn thanh tra chuyên ngành toàn quốc do BHXH Việt Nam tổ chức tại Nghệ An

Tính đến 31/12/2017, BHXH tỉnh Nghệ An đã thành lập 17 Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT, thực hiện thanh tra tại 103 đơn vị sử dụng lao động, đạt 127,75% so với kế hoạch giao. Các đoàn thanh tra chuyên ngành chủ yếu tập trung thanh tra tại các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc giải quyết chế độ cho người lao động.

BHXH tỉnh đã thành lập 3 Đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT kết hợp kiểm tra việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN,  BHYT. Việc kết hợp thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT với việc kiểm tra việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT đã phát huy được hiệu quả trong việc phát hiện các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Qua đó, BHXH tỉnh đã kết luận thanh tra thu hồi về quỹ BHXH số tiền: 698.540.254 đồng (đã thu hồi: 698.236.254 đồng), thu hồi về quỹ BHTN số tiền: 5.200.200 đồng (đã thu hồi: 5.200.200 đồng), thu hồi về quỹ BHYT số tiền: 69.649.423 đồng (đã thu hồi: 65.950.000 đồng).

Việc áp dụng thẩm quyền của Trưởng đoàn thanh tra, người ra Quyết định thanh tra được triển khai kịp thời, đúng quy định. BHXH tỉnh đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 đơn vị sử dụng lao động với tổng số tiền xử phạt là: 481.458.195 đồng.

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp

Bên cạnh việc thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thành lập các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. BHXH tỉnh đã phối hợp với Thanh tra tỉnh thành lập 13 đoàn Thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT tại 13 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT. Thông qua hoạt động phối hợp Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tại các cơ sở KCB đã thu hồi về quỹ BHYT số tiền: 8.327.617.927 đồng, không chấp nhận thanh toán số tiền: 2.541.816.128 đồng.

Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành tại đơn vị sử dụng lao động
Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành tại đơn vị sử dụng lao động

Trong năm 2017, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thành lập 1 đoàn thanh tra chuyên ngành liên ngành tại 9 đơn vị sử dụng lao động hoạt động trên lĩnh vực nhà hàng, khách sạn theo Chương trình phối hợp năm 2017; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập 1 đoàn thanh tra chuyên ngành liên ngành tại 8 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT theo Chương trình phối hợp năm 2017; BHXH cấp huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập 8 đoàn kiểm tra liên ngành tại 77 đơn vị sử dụng lao động.

Ngoài ra, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm số 1853/QCPH-TCCSPCTP-BHXH ngày 16/5/2012 và Quy chế liên ngành số 2996/PHLN/PC46-BHXH giữa BHXH tỉnh và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, BHXH tỉnh đã tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Sự phối hợp tập trung vào việc trao đổi, cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ của ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động BHXH, BHYT, BHTN; các hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN như Hồ sơ sửa chữa thông tin trên thẻ BHYT của người khác để đi KCB; hồ sơ mượn thẻ  BHYT của người khác và giấy tờ tùy thân có ảnh giả mạo để KCB BHYT; hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau có dấu hiệu giả mạo...

Trên cơ sở các thông tin được trao đổi, cung cấp, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thông báo kịp thời các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT và các hành vi vi phạm pháp luật khác để BHXH tỉnh Nghệ An chủ động ngăn ngừa và có kế hoạch phối hợp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả.

Trong năm qua, BHXH Nghệ An đã đề nghị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cung cấp dữ liệu giấy chứng minh nhân dân để làm căn cứ tổ chức thực hiện hậu kiểm việc điều chỉnh thông tin ghi trên hồ sơ BHXH tại BHXH cấp huyện. Trong công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, đầu năm 2017, BHXH Nghệ An đã thực hiện chuyển 1 đơn tố cáo có dấu hiệu phạm tội trong lĩnh vực BHYT để Phòng Cảnh sát Kinh tế xử lý.

Bên cạnh đó, 2 ngành cũng đã phối hợp trong việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể giữa 2 đơn vị đảm bảo an toàn tài sản, phương tiện trong các dịp lễ, Tết. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với BHXH tỉnh để điều tra làm rõ có hay không hành vi giả mạo hồ sơ trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cũng trong năm 2017, 2 cơ quan phối hợp thực hiện xây dựng báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2012 - 2017.

Ngoài ra, trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2017, 2 ngành đã tăng cường công tác phối hợp thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên Báo Công an Nghệ An với nhiều nội dung phong phú, phù hợp, kịp thời, đảm bảo đúng định hướng và phát huy hiệu quả tuyên truyền. Công tác tuyên truyền trên Báo Công an Nghệ An (cả báo in và báo điện tử) không chỉ góp phần tuyên truyền những quy định mới của chính sách BHXH, BHYT, BHTN mà còn góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT như: Trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; trục lợi quỹ BHXH và quỹ BHYT từ nhiều phía.

Có thể nói, công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2017 đã được BHXH tỉnh chú trọng và phát huy hiệu quả tích cực trong việc phát hiện tình trạng vi phạm pháp luật BHXH, BHYT các đơn vị; từ đó kịp thời chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong công tác quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ viên chức làm công tác BHXH, BHYT cũng như ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động, góp phần chấn chỉnh kịp thời công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn một số hạn chế nhất định, chưa đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng. Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành; đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan, đặc biệt là Công an tỉnh Nghệ An trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

.

An Nhiên

.