Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201706/chinh-sach-ho-tro-san-xuat-nong-nghiep-do-thien-tai-dich-benh-742745/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201706/chinh-sach-ho-tro-san-xuat-nong-nghiep-do-thien-tai-dich-benh-742745/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 14/06/2017, 16:33 [GMT+7]

Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chăm sóc đàn gia cầm sau dịch bệnh ở trang trại cá thể hộ gia đình
Chăm sóc đàn gia cầm sau dịch bệnh ở trang trại cá thể hộ gia đình

Theo đó, tỉnh thực hiện hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; giống hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương. Mức hỗ trợ được quy định cụ thể: Đối với cây trồng bị thiệt hại, nếu diện tích cây trồng bị thiệt hại trên 70% thì hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha đối với lúa thuần; 20.000.000 đồng/ha đối với mạ lúa thuần; 3.000.000 đồng/ha đối với lúa lai; 30.000.000 đồng/ha đối với mạ lúa lai; 2.000.000 đồng/ha đối với ngô, rau màu các loại và hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

Nếu diện tích cây trồng bị thiệt hại từ 30% - 70% thì hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha đối với lúa thuần; 10.000.000 đồng/ha đối với mạ lúa thuần; 1.500.000 đồng/ha đối với lúa lai; 15.000.000 đồng/ha mạ lúa lai; 1.000.000 đồng/ha đối với ngô, rau màu các loại và hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

Về hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp thì diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70% hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha. Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 40.000.000 đồng/ha; bị thiệt hại từ 30% - 70% hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha.

Về hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản, nếu diện tích nuôi bị thiệt hại trên 70% thì hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha đối với nuôi tôm quảng canh; 10.000.000 đồng/ha đối với nuôi ao hồ nhỏ; 7.100.000 đồng/ha đối với nuôi cá lúa, cá vụ 3; 8.000.000 đồng/ha đối với nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh; 30.000.000 đồng/ha đối với nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh; 60.000.000 đồng/ha đối với nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại; 30.000.000 đồng/ha đối với nuôi cá tra thâm canh; 10.000.000 đồng/100 m3 lồng đối với lồng bè nuôi nước ngọt; 30.000.000 đồng/ha đối với nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh; 50.000.000 đồng/ha đối với nuôi cá nước lạnh thâm canh; 20.000.000 đồng/100 m3 lồng đối với lồng bè nuôi trồng ngoài biển; 6.000.000 đồng/ha đối với nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác…

Về hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai thì gia cầm đến 28 ngày tuổi hỗ trợ 20.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 35.000 đồng/con; lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 400.000 đồng/con, trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 1.000.000 đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con; bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3.000.000 đồng/con, bò sữa trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 10.000.000 đồng/con; trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con, trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 6.000.000 đồng/con; hươu, nai hỗ trợ 2.500.000 đồng/con, cừu dê hỗ trợ 1.000.000 đồng/con.

Đối với nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại do dịch bệnh, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn, 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai và 35.000 đồng/kg gia cầm. Đối với hộ sản xuất muối, diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha, thiệt hại từ 30% - 70% hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

Quyết định này áp dụng cho hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh (xảy ra từ ngày 25/2/2017 về sau). UBND tỉnh yêu cầu, đối với các chính sách hỗ trợ trên, trường hợp ngân sách cấp trên hỗ trợ bằng tiền thì Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phương thức hỗ trợ phù hợp, thuận lợi và hiệu quả nhất để khôi phục sản xuất. Trường hợp hỗ trợ bằng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ. Giao Sở NN&PTNT hướng dẫn kịp thời các biện pháp khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ.

UBND cấp huyện công bố dịch bệnh hoặc công bố hết dịch bệnh để triển khai chính sách hỗ trợ đối với các loại dịch bệnh thuộc thẩm quyền công bố của Chủ tịch UBND cấp huyện; chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách, chế độ. UBND cấp xã chịu trách nhiệm xác định chính xác đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ cho từng đối tượng, chi trả thanh quyết toán kinh phí đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn quy định, không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực.

.

Xuân Thống

.