Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201501/tinh-gian-bien-che-can-trien-khai-dong-bo-580119/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201501/tinh-gian-bien-che-can-trien-khai-dong-bo-580119/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tinh giản biên chế cần triển khai đồng bộ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 17/01/2015, 08:57 [GMT+7]

Tinh giản biên chế cần triển khai đồng bộ

(Congannghean.vn)-Triển khai đồng bộ cùng với cơ cấu lại bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như của cơ quan quản lý nhân sự trong toàn hệ thống chính trị - ý kiến của TS. Hồ Văn Hoành (Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực-nhân tài VN) về vấn đề tinh giản biên chế.
 
Thời gian qua trên các phương tiện thông tin truyền thông và trên diễn đàn Quốc hội, tinh giản biên chế đã trở thành mối quan tâm chung về một số vấn đề như: sau 5 năm giảm biên chế bộ máy cán bộ công chức đã "phình" thêm 20%; tình trạng cán bộ công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”; việc thi cử, tuyển dụng cán bộ công chức còn mang tính hình thức…
 
Nguyên nhân của tình trạng trên là một số người đứng đầu tổ chức, cơ quan quản lý nhân sự và bộ máy chưa quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ, chưa nhận thức đầy đủ vị trí của con người, sức mạnh của tổ chức bộ máy quyết định đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội...
 
Vị trí của người đứng đầu các cơ quan quản lý giữ vai trò rất quan trọng trong việc tinh giản biên chế, song có nơi chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình đối với cán bộ công chức, viên chức, nhất là ở một số cơ sở còn quan niệm cán bộ dưới quyền càng đông càng tốt, không quan tâm đến chất lượng, phân công nhiệm vụ không rõ ràng, buông lỏng quản lý; chưa có chính sách thu hút người tài, vào làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Mặt khác tổ chức bộ máy của một số đơn vị trong hệ thống chính trị quá lớn, cồng kềnh, nhiều đầu mối, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ…
 
Tất cả những điều đó dẫn đến cán bộ công chức, viên chức tăng về số lượng nhưng chất lượng chưa thực sự bảo đảm yêu cầu; nguồn chi ngân sách của Nhà nước tăng đến mức báo động trong khi năng suất lao động còn thấp.
 
Tinh giản biên chế lần này được triển khai với quyết tâm cao của Đảng, Chính phủ.
 
Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) đã đưa Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ra thảo luận; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, được xã hội hoan nghênh và đồng tình ủng hộ.
 
Theo tôi, để làm tốt tinh giản biên chế có thể tập trung vào một số giải pháp sau:
 
Một là, quán triệt vấn đề tinh giản biên chế cần tiến hành song song với cơ cấu lại bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời làm cho mọi người nhận thức sâu sắc rằng tinh giản biên chế không chỉ giảm số lượng, giảm gánh nặng ngân sách, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà còn góp phần tăng năng suất lao động xã hội.
 
Hai là, người đứng đầu và các cơ quan quản lý nhân sự, bộ máy tổ chức của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, tổ chức chính trị xã hội, các DN Nhà nước, địa phương, cơ sở, các ngành, các cấp có vai trò, vị trí hết sức quan trọng quyết định đến thành bại trong tinh giản biên chế và hoàn thiện tổ chức bộ máy.
 
Vì vậy đòi hỏi các cơ quan này quán triệt và thực hiện các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Nghị định của Đảng và Chính phủ; thực hiện tinh giản biên chế gắn liền với tinh giản bộ máy. Đồng thời phải quy định trách nhiệm bắt buộc của người đứng đầu và cơ quan quản lý bộ máy nhân sự; xác định nhiệm vụ cho từng tổ chức, cán bộ; nghiên cứu đề xuất về các loại hình biên chế và hợp đồng có thời hạn; bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, phương pháp đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc tăng giảm biên chế để bố trí nhân lực hợp lý…
 
Ba là, song song với các công việc trên, đề nghị Đảng và Nhà nước thành lập Ủy ban quốc gia về tái cơ cấu nguồn nhân lực, trước mắt tổng điều tra bộ máy và cán bộ từ Trung ương đến cơ sở trong toàn bộ hệ thống chính trị và các DN Nhà nước để làm căn cứ sắp xếp lại bộ máy gọn nhẹ, hiêu quả tránh trùng lặp; tuyển lựa được đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tài năng đáp ứng cho việc triển khai kế hoạch 5 năm 2016-2020...
 
Làm được điều này chắc chắn chúng ta sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.