Thứ Ba, 28/10/2014, 09:56 [GMT+7]

Tăng cường quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

(Congannghean.vn)-Ngày 19/8/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/10/2014 sẽ là điểm nhấn để chấn chỉnh hoạt động vốn rất lộn xộn của các trang thông tin điện tử và mạng xã hội. 

Các trang thông tin điện tử sẽ được quản lý nghiêm theo Thông tư 09
Các trang thông tin điện tử sẽ được quản lý nghiêm theo Thông tư 09
Thông tư  quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
 
Theo đó, các trang thông tin điện tử không phải cấp phép gồm: Trang thông tin điện tử nội bộ quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định 72/2013/NĐ-CP; Trang thông tin điện tử cá nhân quy định tại khoản 4, Điều 20, Nghị định 72/2013/NĐ-CP; Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước cung cấp thông tin được quy định tại Điều 10, Nghị định 43/2011/NĐ-CP; Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành quy định tại Khoản 5, Điều 20, Nghị định 72/2013/NĐ-CP; Diễn đàn nội bộ dành cho hoạt động trao đổi, hỏi đáp thông tin nội bộ liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó. Các trang thông tin điện tử phải cấp phép gồm: Trang thông tin điện tử tổng hợp quy định tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định 72/2013/NĐ-CP; mạng xã hội. 
 
Trong đó, các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có quy trình quản lý thông tin công cộng để xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải và có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn.
 
Thông tư cũng quy định, đối với mạng xã hội phải lưu trữ tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải; tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng; phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời, đảm bảo phải có ít nhất một hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin tiện tử, mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định.
 
Về quản lý thông tin, mạng xã hội phải có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; đảm bảo người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội; có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; đảm bảo quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 
Đặc biệt, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tên miền không được giống với tên cơ quan báo chí. Thông tư cũng quy định, đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí. Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/10/2014 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT và Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 
Tại Nghệ An, Sở Thông tin Truyền thông cũng đã bắt đầu triển khai thực hiện quản lý trang thông tin điện tử, mạng xã hội theo Thông tư số 09. Trong đó, tập trung vào chấn chỉnh việc một số trang thông tin điện tử mập mờ như cơ quan báo chí để tiến hành gây sách nhiễu làm quảng cáo và đăng tải thông tin sai thực tế, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng. Việc cán bộ, công nhân viên chức sử dụng mạng xã hội tràn lan, đăng tải thông tin sai lệch, gây dư luận xấu trong xã hội cũng đã được các cơ quan sử dụng lao động tiến hành chấn chính và kiểm tra xử lý. 
.

Ngọc Hùng

.