Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201811/mot-so-hinh-anh-quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-ktxh-nam-2019-822748/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201811/mot-so-hinh-anh-quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-ktxh-nam-2019-822748/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một số hình ảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 08/11/2018, 14:47 [GMT+7]

Một số hình ảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp
Đoàn Chủ tịch tại phiên họp sáng 08/11
Đoàn Chủ tịch tại phiên họp sáng 08/11
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

.

Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam

.