Thứ Tư, 27/11/2019, 09:38 [GMT+7]

10 tháng đầu năm, 24.647 người lao động được khám sức khỏe định kỳ

(Congannghean.vn)-Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 2.100 doanh nghiệp làm ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo quy định, các doanh nghiệp này phải thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 6 tháng/lần; tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 10 tháng đầu năm, chỉ có 55 lượt đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với 24.647 người. 
 
Liên quan đến công tác thanh, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), toàn tỉnh hiện có hơn 21.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng theo tổng hợp tất cả các ngành trong năm, chỉ có trên dưới 100 doanh nghiệp được kiểm tra, thanh tra và riêng thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ càng ít. Ngoài ra, nhiều địa phương trong năm cũng không có văn bản chỉ đạo và không có cuộc kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ.
.

T.Dương

.