Thứ Bảy, 14/09/2019, 09:24 [GMT+7]

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu nhằm tạo cơ sở để các địa phương xác định chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; lập danh sách duy nhất về hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý. Các huyện, thị xã, thành phố phải xác định được tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nguyên nhân nghèo… của địa phương mình; cập nhập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào hệ thống phần mềm tại địa chỉ: http://quanlyhongheonghean.vn để quản lý cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh.
 
Thời gian thực hiện từ ngày 1/10/2019 đến hết ngày 30/11/2019. Các khối, xóm, thôn, bản sau khi hoàn thành điều tra lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng hợp kết quả báo cáo UBND xã, phường, thị trấn trước ngày 30/11/2019. Các xã, phường, thị trấn tổng hợp kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo báo cáo UBND huyện, thành, thị trước ngày 5/12/2019. Các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2019…
.
M.H
.