Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201904/dam-bao-tien-do-chat-luong-tong-dieu-tra-dan-so-849359/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201904/dam-bao-tien-do-chat-luong-tong-dieu-tra-dan-so-849359/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảm bảo tiến độ, chất lượng tổng điều tra dân số - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 15/04/2019, 10:01 [GMT+7]

Đảm bảo tiến độ, chất lượng tổng điều tra dân số

(Congannghean.vn)-Chu kỳ 10 năm một lần, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lại được triển khai đồng bộ trên toàn quốc. Đây là nguồn thông tin quan trọng để các ngành, các cấp xây dựng chiến lược về dân số và phát triển đất nước. Cùng với các địa phương khác, Nghệ An nói chung và Công an Nghệ An nói riêng đang nỗ lực hoàn thiện đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tổng điều tra dân số là cơ sở để xây dựng chiến lược dân số và phát triển đất nước
Tổng điều tra dân số là cơ sở để xây dựng chiến lược dân số và phát triển đất nước

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đến thời điểm này, Ban chỉ đạo Trung ương đã tổ chức tập huấn, hoàn thiện mẫu phiếu hỏi tổng điều tra, hướng dẫn tổng điều tra, thiết lập mạng lưới thực hiện tổng điều tra, xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng, chuẩn bị về hạ tầng công nghệ thông tin xử lý số liệu điều tra trực tuyến và phiếu điện tử, đồng thời có thể đón dữ liệu từ hơn 200.000 địa bàn điều tra. Đến thời điểm này, 22 Thành ủy, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị và 51 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về tổng điều tra dân số; 3 Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao và Công an đã chuẩn bị và có kế hoạch điều tra riêng theo quy định.

Đợt tổng điều tra dân số và nhà ở lần này không chỉ có ý nghĩa đối với đánh giá, hoạch định các mục tiêu, kế hoạch phát triển của đất nước một cách bền vững, mà còn giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình dân số của Liên Hiệp quốc tại Việt Nam. Điểm mới nổi bật của đợt tổng điều tra này ứng dụng công nghệ thông minh vào điều tra, thu thập dữ liệu nên chú ý đến chất lượng đường truyền, nền tảng công nghệ thông tin để cập nhật thông tin, dữ liệu về máy chủ phải đảm bảo; tăng cường phối hợp, kết nối để việc phân tích được chuẩn xác, tin cậy…

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổng điều tra, hiện 21/21 huyện, thành, thị đã thành lập ban chỉ đạo và văn phòng giúp việc, tuyển chọn lực lượng và tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia tổng điều tra vẽ sơ đồ, lập bảng kê tại các xã, phường; chọn 4.049 điều tra viên và 485 tổ trưởng; hoàn thành vẽ 480 sơ đồ nền và tiếp tục chỉ đạo lập danh sách địa bàn điều tra với 7.846 đơn vị, trong đó 7.651 địa bàn điều tra hộ bình thường và 195 địa bàn đặc thù; trên cơ sở phân loại 994 địa bàn, thành, thị và 6.852 địa bàn nông thôn…

Trong buổi làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu cơ quan thường trực là Cục Thống kê tỉnh thường xuyên đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để triển khai chu đáo, tránh chồng chéo; tổng hợp kết quả điều tra đúng kế hoạch, tiến độ; chú trọng công tác tuyên truyền đến từng hộ dân, nhất là vùng đặc thù, giải đáp cho người dân hiểu và hợp tác... để kê khai số liệu chính xác nhất; chuẩn bị kinh phí điều tra chu đáo, đầy đủ.

Trong Công an Nghệ An, nhằm thực hiện hiệu quả và bài bản công tác tổng điều tra, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho tất cả Công an các đơn vị, địa phương. Theo đó, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ điều tra 2 nhóm: Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đang nghỉ chờ hưu thuộc biên chế Công an tỉnh và phạm nhân trong trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ Công an các huyện, thành, thị; bị can đã được Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giam đang bị tạm giam trong trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thành, thị.

Đây là nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của riêng lực lượng Công an, được tổ chức điều tra riêng theo phương án tổng điều tra của Bộ Công an. Kết quả của các đơn vị, địa phương sẽ được gửi về Ban chỉ đạo của Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương. Kết quả của việc tổng điều tra trong lực lượng Công an, ngoài thực hiện các mục tiêu, yêu cầu chung của Nhà nước, còn là cơ sở để Bộ Công an tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng chiến lược, kế hoạch đảm bảo ANTT nói chung và xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang Công an nhân dân nói riêng.

Trên cơ sở tổng điều tra, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; chủ động nắm chắc tình hình ANTT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến các hoạt động tổng điều tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, tài liệu và địa điểm thực hiện các hoạt động tổng điều tra trong mọi tình huống.

Đặc biệt, đối với 2 địa phương là TP Vinh và huyện Hưng Nguyên, được UBND tỉnh giao cho Lãnh đạo Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc tổng điều tra, Công an các huyện, thành phố phải đảm bảo tổng điều tra diễn ra an toàn, chính xác, đúng tiến độ.

Hiện nay, các địa phương, sở, ngành đang tập trung triển khai tổng điều tra dân số trên toàn địa bàn đúng tiến độ. Mục tiêu cao nhất là thực hiện tổng điều tra đạt hiệu quả cao, góp phần tạo cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển đất nước.

.

Mai Hậu

.