Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201702/phat-huy-vai-tro-cua-tuoi-tre-tren-linh-vuc-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-724912/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201702/phat-huy-vai-tro-cua-tuoi-tre-tren-linh-vuc-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-724912/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy vai trò của tuổi trẻ trên lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 26/02/2017, 14:53 [GMT+7]

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trên lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, giám sát, phản biện xã hội là hoạt động được Tỉnh đoàn chú trọng thực hiện trên tinh thần phát huy vai trò, sức trẻ của thanh niên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội cũng như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thực tế triển khai công tác trên cho thấy, việc nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Đoàn các cấp trong thời gian tới là việc làm hết sức cần thiết nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Cần phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội (Trong ảnh: Nhóm “Bạn giúp bạn” ở huyện Hưng Nguyên tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn)
Cần phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội (Trong ảnh: Nhóm “Bạn giúp bạn” ở huyện Hưng Nguyên tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn)

Thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền một cách cụ thể, sâu sát, phù hợp với thực tế địa phương.

Theo đó, công tác giám sát và phản biện xã hội được Tỉnh đoàn chú trọng triển khai đảm bảo tính trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào một số nội dung, chuyên đề lớn như việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013 - 2020, Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Ngoài ra, các văn bản liên quan trực tiếp đến các chính sách đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi, chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn; chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được đưa vào nội dung phản biện chính của các cấp bộ Đoàn.

Riêng giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Ban Bí thư Trung ương Đảng như: Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển và điều động, chế độ, chính sách cán bộ Đoàn là nội dung được thực hiện rộng rãi tại các huyện, thành, thị Đoàn trên địa bàn tỉnh; qua đó góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề còn tồn tại. Đơn cử như thông qua việc giám sát công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ Đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Anh Sơn đã phối hợp với cấp ủy Đảng các đơn vị, Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ… trong việc sắp xếp, bố trí công việc cho các trường hợp là cán bộ Đoàn đã quá tuổi.

Không chỉ tích cực tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên, các cấp bộ Đoàn còn quan tâm đóng góp ý kiến, giám sát và phản biện có hiệu quả những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Đơn cử như việc Thị đoàn Hoàng Mai tham gia góp ý và phản biện về các nội dung dự thảo: Đề án đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TX Hoàng Mai giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo; Đề án xây dựng Nông thôn mới TX Hoàng Mai giai đoạn 2016 - 2020 của BCH Đảng bộ thị xã…

Qua những hoạt động trên cho thấy rõ vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội của địa phương cũng như những đóng góp quan trọng của lực lượng này trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Đặc biệt, cũng thông qua công tác giám sát, các cấp bộ Đoàn có điều kiện nắm rõ diễn biến tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đoàn viên, thanh niên; từ đó đưa ra phương thức tập hợp lực lượng này trong việc ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực trong đời sống xã hội.

Không thể phủ nhận vai trò to lớn của các cấp bộ Đoàn trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội trong thời gian qua. Tuy nhiên, do một số tồn tại, hạn chế liên quan mà có lúc, có nơi, vai trò đó còn chưa được thể hiện một cách rõ nét. Trong đó, tồn tại đáng quan tâm hơn cả là kỹ năng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của một số cơ sở Đoàn chưa cao; cộng với việc nắm bắt các chủ trương, chính sách mới chưa kịp thời, đầy đủ, dẫn tới chất lượng của công tác trên còn nhiều hạn chế.

Xuất phát từ thực tế trên, thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn thể các cấp trong việc nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ đó, tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ phát huy hơn nữa trí tuệ, tinh thần nhiệt huyết; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

.

Thùy Dương

.