Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201702/nghe-an-co-12-xa-bai-ngang-ven-bien-dac-biet-kho-khan-722023/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201702/nghe-an-co-12-xa-bai-ngang-ven-bien-dac-biet-kho-khan-722023/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghệ An có 12 xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/02/2017, 08:39 [GMT+7]

Nghệ An có 12 xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn

(Congannghean.vn)-Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.
Diêm dân xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu                  chuẩn bị sân phơi để làm muối
Diêm dân xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu chuẩn bị sân phơi để làm muối
Theo Quyết định 131/QĐ-TTg thì cả nước sẽ có 291 xã thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trong danh sách này, Nghệ An có 12 xã thuộc 4 huyện, thị xã bãi ngang ven biển diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Quỳnh Lộc (TX Hoàng Mai); Quỳnh Thọ, Quỳnh Long (Quỳnh Lưu); Diễn Vạn, Diễn Trung, Diễn Kim, Diễn Bích, Diễn Hải (Diễn Châu); Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Quang (Nghi Lộc). Đối với những xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện và sử dụng có hiệu quả việc hỗ trợ đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo đúng quy định hiện hành. 
 
Riêng đối với UBND các tỉnh có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chỉ đạo việc lập kế hoạch, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng mục đích, đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành.
.

P.V

.