Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/tiep-tuc-trien-khai-de-an-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-534478/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/tiep-tuc-trien-khai-de-an-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-534478/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp tục triển khai Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/09/2014, 14:49 [GMT+7]

Tiếp tục triển khai Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
 
Sau gần 9 tháng triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, các Bộ, ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các kế hoạch, giải pháp và hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án; các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, làm cho mọi người nắm và hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là các quy định mới về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; việc vận động, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, kiện toàn danh sách liệt sĩ được các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ.
 
Ban Chỉ đạo các cấp được thành lập; công tác tập huấn được các quân khu, các tỉnh, các đơn vị, địa phương triển khai bằng nhiều hình thức, qua từng cấp bảo đảm chặt chẽ. Đến nay, hầu hết các địa phương đã triển khai tập huấn đến cơ sở xã (phường); Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức tập huấn, triển khai đến các cấp hội ở cơ sở; tổ chức và biên chế các đội quy tập được kiện toàn; việc tăng cường quân số cho cơ quan chính sách các cấp được thực hiện kịp thời; công tác vận động, thu thập xử lý thông tin được chú trọng; quản lý địa bàn và tổ chức tìm kiếm, quy tập được đẩy mạnh, đạt kết quả thiết thực… Đã từng bước mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cung cấp thông tin. Các đơn vị quân đội, các địa phương đang từng bước hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ trong các thời kỳ chiến tranh; xây dựng cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ…
 
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh; mùa khô năm 2013-2014, đã tìm kiếm, quy tập được 1.317 hài cốt (tại Lào 226 hài cốt, Cam-pu-chia 592 hài cốt, trong nước 499 hài cốt). Kết hợp chặt chẽ giữa thu thập, xử lý thông tin với chủ động, tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nhất là quy tập các khu vực mộ tập thể. Việc tổ chức tìm kiếm, an táng, bàn giao hài cốt liệt sĩ nghiêm túc, đúng quy định. Công tác quản lý địa bàn ngày càng chặt chẽ hơn. Chủ động quan hệ với Lào, Cam-pu-chia từng bước tu bổ, tôn tạo các Đài tưởng niệm Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh được xây dựng trên đất bạn...
 
Hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
Hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
 
Sau gần 9 tháng triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu như: các thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, nhân chứng già yếu, trí nhớ giảm nhiều; địa hình thay đổi do quá trình phát triển kinh tế - xã hội; rừng núi hiểm trở, nhiều nơi còn sót lại bom, mìn sau chiến tranh; các nguồn tin từ bên ngoài còn ít. Bên cạnh đó, một số nơi nhận thức chưa sâu sắc nên công tác triển khai còn chậm, chưa quyết liệt; việc bảo đảm phương tiện, trang bị cho các đội chuyên trách, cơ quan thường trực các cấp còn khó khăn… Mặt khác, cán bộ chuyên môn làm công tác chính sách trong quân đội thường xuyên thay đổi, việc tham mưu, đề xuất, hướng dẫn chỉ đạo còn thiếu chiều sâu.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, thời gian tới, các cấp cần đánh giá đúng thực trạng tình hình, đẩy nhanh tiến độ tập huấn đến cơ sở; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực. Tuyên truyền sâu hơn, mạnh hơn, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng; sử dụng thiết thực kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thí điểm, từng bước hoàn thiện phương pháp lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
 
Các địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, nhất là các khu vực trong nước còn hài cốt liệt sĩ; mở rộng các nguồn thông tin có thể tìm kiếm; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Cam-pu-chia, bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đề ra. Giữ vững mối quan hệ hợp tác quốc tế với Lào, Cam-pu-chia; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế với một số nước có liên quan để thu thập, khai thác thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 
Ngoài ra, các cấp cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án; phổ biến những kinh nghiệm tốt, sáng tạo, hiệu quả. Làm tốt công tác biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 
.

Nguồn: dangcongsan.vn