Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201406/tap-trung-giam-ngheo-cho-nhan-dan-vung-mien-tay-va-ven-bien-493990/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201406/tap-trung-giam-ngheo-cho-nhan-dan-vung-mien-tay-va-ven-bien-493990/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập trung giảm nghèo cho nhân dân vùng miền tây và ven biển - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 08/06/2014, 14:25 [GMT+7]

Tập trung giảm nghèo cho nhân dân vùng miền tây và ven biển

(Congannghean.vn)-Vùng miền Tây và vùng ven biển Nghệ An được xác định là 2 khu vực đặc thù, đồng thời là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như đối ngoại của tỉnh. Đây là vùng có nhiều tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa được "đánh thức" đầu tư khai thác tương xứng, trong khi đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc giảm nghèo và nâng cao mức sống, thu nhập cho nhân dân vùng miền Tây và vùng ven biển Nghệ An là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2014 - 2020.

Theo Dự thảo Đề án giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân vùng miền Tây và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 được đưa ra nghe, cho ý kiến, thảo luận ngày 30/5 vừa qua đã đề ra các giải pháp cụ thể với mục tiêu: Giai đoạn 2014 - 2015, phấn đấu nâng mức thu nhập của nhân dân lên gấp 1,65 lần, nâng mức thu nhập của người nghèo gấp 2 lần so với năm 2013, giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 3 - 4%, đưa tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 21% (năm 2013) xuống còn dưới 15% vào cuối năm 2015; giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu nâng mức thu nhập của người dân lên gấp 2 lần so với năm 2015, giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 2,5%/năm, phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 15% (từ cuối năm 2015) xuống còn 5% vào cuối năm 2020.

Tạo việc làm cho ngư dân ven biển

Theo tổng hợp, đến hết năm 2013, vùng miền Tây có tỉ lệ hộ nghèo chiếm 24,06% (cao gấp 1,8 lần tỉ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh), tỉ lệ hộ nghèo vùng ven biển chiếm 8,44%. Để tạo sự bứt phá cho 2 vùng chiến lược này, đề án cũng đã đề cập đến các giải pháp mang tính định hướng, gợi mở trong thời gian tới như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của từng vùng, miền; xây dựng các mô hình kinh tế, tìm các loại cây, con phù hợp, có chính sách động viên, khuyến khích mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả và nhân rộng; từng bước thu hút các cơ sở, các nhà máy chế biến lên các địa phương miền Tây để sử dụng và tiêu thụ nguồn nguyên liệu cũng như nhân công lao động tại chỗ; đảm bảo các chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số và ngư dân để yên tâm lao động, sản xuất; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội giúp đỡ người nghèo từng bước xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; ưu tiên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, dạy nghề, giải quyết việc làm để nâng cao đời sống của người dân ở vùng biển và vùng miền Tây...

.

Thống Trịnh