Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201206/20602-1130-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dtts-tinh-397027/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201206/20602-1130-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dtts-tinh-397027/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
1.130 người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 01/06/2012, 07:42 [GMT+7]
20602

1.130 người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh

Đây là số đối tượng sau khi được địa phương tôn vinh trên 11 địa bàn huyện, thành, thị qua các kỳ bình xét từ thôn, xóm, bản, xã, huyện đề nghị lên Hội đồng tỉnh.
 
Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tại Thông tư liên tịch số 05/2011/UBDT-BTC của liên bộ Tài chính - Dân tộc ngày 16/12/2011, chính sách đối với người uy tín được quy định cụ thể, được cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và được khen thưởng.
 
Trong đó, về cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất, người có uy tín được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của địa phương, tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và được cấp một số tờ báo.

Thống Trịnh
.