Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/lan-toa-nhung-tam-guong-tieu-bieu-840633/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/lan-toa-nhung-tam-guong-tieu-bieu-840633/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lan tỏa những tấm gương tiêu biểu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 24/02/2019, 09:19 [GMT+7]

Lan tỏa những tấm gương tiêu biểu

(Congannghean.vn)-Qua thời gian triển khai xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cho CBCS Công an Nghệ An trong việc chấp hành điều lệnh CAND. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn được nâng lên rõ rệt, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

 Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND" cho tập thể Báo Công an Nghệ An

Đảng ủy Công an tỉnh luôn xác định công tác xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” là một nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, căn cứ Hướng dẫn số 1754 của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 52 của Bộ Công an, trong thời quan qua, Công an tỉnh đã có văn bản hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương rà soát, đăng ký thực hiện xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”. Đã có 55/55 đơn vị cấp cơ sở đăng ký “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” vào năm 2018. Đến nay, sau khi sáp nhập và thực hiện Đề án tinh gọn bộ máy, Công an tỉnh còn 49 đơn vị cấp trực thuộc cơ sở và 54 đơn vị trực thuộc cấp cơ sở có trụ sở độc lập.

Để thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, Công an tỉnh đã phát động phong trào “3 văn hóa” gồm: Đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa và con người văn hóa, kết hợp với kiểm tra, hướng dẫn về chấp hành điều lệnh. Công an tỉnh đã thường xuyên hướng dẫn, chấn chỉnh Công an các đơn vị, địa phương đầu tư cơ sở vật chất, chỉnh trang nơi ăn ở, làm việc, xây dựng cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị.

Trong đó, để cụ thể hóa, nhiều Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã ra nghị quyết để lãnh đạo thực hiện phong trào tại đơn vị. Trong đó, đã xây dựng chương trình, hành động cụ thể, các hệ thống tiêu chí quy định về nếp sống văn hóa trong đơn vị và tổ chức cho CBCS ký cam kết thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần thực hiện phong trào có hiệu quả. Đến nay, ngoài trụ sở làm việc thường xuyên được đầu tư, xây dựng khang trang, sạch đẹp, Công an các đơn vị, địa phương đều có hội trường, phòng truyền thống và tủ sách phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của CBCS.

Công an Nghệ An thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện điều lệnh Công an nhân dân
Công an Nghệ An thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện điều lệnh Công an nhân dân

Việc chấn chỉnh thực hiện Điều lệnh trong Công an Nghệ An tiếp tục được tăng cường. Năm 2018, Đội Điều lệnh Công an tỉnh đã tiến hành trên 240 lượt kiểm tra tại các đơn vị cấp phòng, huyện, phường, đội, trạm, qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện chấp hành Điều lệnh CAND và việc triển khai xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”.

Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng cảnh quan trụ sở xanh, sạch, đẹp. Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” cũng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tại Công an các đơn vị, địa phương. Hàng chục tấm gương CBCS được tuyên dương góp phần khẳng định hình ảnh người Công an trên quê hương Bác Hồ “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nhiều tập thể, cá nhân trở thành biểu tượng về hành động dũng cảm, chiến đấu quyết liệt với tội phạm. Hàng trăm lá thư của quần chúng nhân dân khen ngợi càng khẳng định phẩm chất, ý chí của tập thể CBCS Công an Nghệ An.

Trong thời gian qua, Công an Nghệ An còn đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn hóa trong CBCS, nhất là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Ngoài việc thường xuyên tập huấn cho lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự về văn hóa ứng xử, Công an tỉnh còn thường xuyên giám sát, kiểm tra tại “Bộ phận một cửa”. Việc 3 năm liền Công an Nghệ An đứng đầu toàn ngành về chỉ số cải cách hành chính là minh chứng rõ ràng, cụ thể nhất cho nỗ lực, kết quả, tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ của CBCS.

Với những thành tích xuất sắc, nhiều năm qua, Công an Nghệ An vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ, nhiều tấm gương tiêu biểu tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS trước công việc, trước nhân dân; trật tự nội vụ, vệ sinh công sở được nâng lên rõ rệt.

.

Mai Hậu

.