Thứ Sáu, 14/09/2018, 08:58 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Congannghean.vn)-Là đơn vị có tính chất đặc thù, thời gian qua, lãnh đạo, CBCS Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) đã khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo, hướng dẫn có hiệu quả công tác THAHS và hòa nhập cộng đồng, công tác tạm giam, tạm giữ, công tác HTTP và quản lý kho vật chứng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhiệm vụ các đội công tác
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhiệm vụ các đội công tác

Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP có nhiệm vụ giúp Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về THAHS, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác THAHS, thi hành biện pháp tư pháp, quản lý kho vật chứng, công tác tạm giam, tạm giữ và HTTP theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đó, có một số chức năng, nhiệm vụ mang tính chất đặc thù như trực tiếp tiến hành công tác bảo vệ phiên tòa; bắt, áp giải bị can, bị cáo, người bị kết án tù đang tại ngoại, dẫn giải người làm chứng. Thời gian qua, khắc phục những khó khăn, lãnh đạo đơn vị đã tập trung động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị đã tập trung tham mưu UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch, công văn, điện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác lớn về THAHS, hòa nhập cộng đồng, tạm giam, giam giữ, HTTP và quản lý kho vật chứng. Cụ thể như việc chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 8 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác THAHS trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2016, có tính đến năm 2020”… Kịp thời sơ, tổng kết có chất lượng các chuyên đề công tác; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị đã thực hiện công khai, minh bạch trong việc thẩm định, tham mưu đề nghị đặc xá, tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam, nhà tạm giữ, người chấp hành án khác ngoài hình phạt tù tại xã, phường, thị trấn và đưa người có quyết định thi hành án phạt tù đi chấp hành án. Đơn vị cũng đã làm tốt công tác trích xuất phạm nhân phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; đồng thời có giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác quản lý người chấp hành các hình phạt khác ngoài hình phạt tại xã, phường, thị trấn. Phối hợp với TAND theo dõi, quản lý chặt chẽ người được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án; kiên quyết áp giải các đối tượng không tự nguyện thi hành án và đề nghị quyết định truy nã, tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng trốn thi hành án để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quy chế trại giạm giam, nhà tạm giữ và các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; hướng dẫn công tác nghiệp vụ cơ bản. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các phiên tòa, nhất là các phiên tòa xét xử các đối tượng đặc biệt nghiêm trọng, các phiên tòa xét xử lưu động. Trên cơ sở các kế hoạch xây dựng, Phòng đã tổ chức lực lượng, phương tiện áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án, dẫn giải người làm chứng đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, công tác, nhiệm vụ đặt ra còn nhiều phức tạp. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, lãnh đạo đơn vị đang tập trung quán triệt, phát động sâu rộng trong CBCS thi đua lập nhiều thành tích gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó, kịp thời khen thưởng, động viên CBCS có nhiều kết quả nổi bật trong công tác, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến tại đơn vị.

.

Mai Hậu

.