Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201709/cong-an-huyen-tuong-duong-tinh-nghe-an-lam-tot-cong-tac-thu-hoi-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-755518/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201709/cong-an-huyen-tuong-duong-tinh-nghe-an-lam-tot-cong-tac-thu-hoi-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-755518/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 03/09/2017, 11:17 [GMT+7]
Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(Congannghean.vn)-Tương Dương là huyện miền núi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, có thói quen lưu giữ và sử dụng súng săn, súng kíp, cung, nỏ, dao, kiếm... để tự bảo vệ và săn bắn, mưu sinh. Do đó, công tác quản lý, thu hồi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Để nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý Nhà nước, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân trong việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, thời gian qua, Công an huyện Tương Dương đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động thu hồi, giao nộp VK-VLN- CCHT; đồng thời ban hành kế hoạch về việc mở cuộc vận động toàn dân thu hồi, giao nộp VK-VLN- CCHT.

Công an huyện Tương Dương kiểm tra số súng thu hồi được
Công an huyện Tương Dương kiểm tra số súng thu hồi được

Theo đó, Công an huyện là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân dân tộc thiểu số về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; tổ chức cho hàng nghìn hộ gia đình ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT.

Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, lập danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến VK-VLN-CCHT để kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng, không để xảy ra mất mát, lọt ra bên ngoài.

Với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an huyện đã tranh thủ và phát huy vai trò của những người có uy tín, già làng, trưởng bản, cán bộ cốt cán trong đồng bào các dân tộc để tuyên truyền, vận động nhân dân vừa tự giác giao nộp, vừa tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT.

Tại trụ sở UBND, trụ sở Công an các xã, thị trấn hoặc trung tâm thôn, bản đều tổ chức các điểm tiếp nhận và bố trí cán bộ thường trực để nhân dân phát hiện, tố giác hoặc giao nộp VK-VLN-CCHT được nhanh chóng, thuận tiện; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng như Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm... tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tại các cửa khẩu, các chợ biên giới..., kịp thời phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép VK-VLN-CCHT.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tương Dương đã vận động, thu hồi được 325 súng săn tự chế, 75 dao kiếm các loại, 18 bộ kích điện, 95 đồ chơi nguy hiểm.

.

Cao Loan

.