Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/mot-cong-an-xa-bi-dam-dut-gan-tay-khi-lam-nhiem-vu-631129/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201508/mot-cong-an-xa-bi-dam-dut-gan-tay-khi-lam-nhiem-vu-631129/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một công an xã bị đâm đứt gân tay khi làm nhiệm vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử