Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201403/thua-bac-tron-ra-nuoc-ngoai-cung-khong-thoat-456922/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201403/thua-bac-tron-ra-nuoc-ngoai-cung-khong-thoat-456922/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thua bạc, trốn ra nước ngoài cũng không thoát - Báo Công An Nghệ An điện tử