Thứ Tư, 29/05/2019, 09:36 [GMT+7]

Dân vận của lực lượng vũ trang: Hướng mạnh về cơ sở

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, công tác dân vận đã được các cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an đóng chân trên địa bàn tích cực đẩy mạnh, đặc biệt là thực hiện tốt phương châm hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, góp phần đắc lực vào sự phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Công tác vận động thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, Công an được LLVT đóng trên địa bàn đặc biệt chú trọng nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Công tác vận động thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, Công an được LLVT đóng trên địa bàn đặc biệt chú trọng nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Nhận thức rõ công tác dân vận vừa là chức năng, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang (LLVT); CBCS các cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với nhiều phần việc, hoạt động nổi bật như giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới; tham gia đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo; củng cố hệ thống chính trị, ổn định tình hình ANTT ở các địa bàn phức tạp…

Giai đoạn 2013 - 2018, 167 đơn vị Quân đội, 44 đơn vị Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động 175.786 lượt người dân, vận động 17.604 thanh niên Nghệ An nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, Công an (đạt 100% chỉ tiêu). Cùng với đó, phối hợp tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động 649 lượt tổ chức Đảng, đoàn thể ở cơ sở; phát hiện, giới thiệu bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho gần 3.000 quần chúng ưu tú. Đồng thời, tổ chức tuyển chọn 4.921 đồng chí đi bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Quân sự, Công an cơ sở; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 1.535 lớp với 125.750 lượt người, trong đó có 21 lớp với 1.343 chức sắc, chức việc tôn giáo; qua đó, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 55.600 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội. Từ năm 2013 - 2018, các cơ quan, đơn vị LLVT cũng đã huy động hàng trăm nghìn ngày công, 2.888 lượt phương tiện, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các địa phương với số tiền hơn 185 tỉ đồng.

Cũng trong giai đoạn trên, nhằm góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, làm nền tảng ổn định chính trị, LLVT đóng trên địa bàn đã tuyên truyền vận động 171 hộ với 1.917 khẩu người dân tộc Mông ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong không di cư trái pháp luật. Cùng với đó, thực hiện nhiều biện pháp, cách làm nhằm ổn định cuộc sống cho 135 hộ với 1.776 khẩu di cư trái pháp luật trở về địa phương; ngăn chặn 23 vụ truyền đạo trái phép, 35 vụ xâm canh, xâm cư.

Để công tác dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả sâu rộng, thời gian tới, LLVT tỉnh nhà tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Dân vận khéo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”… Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị LLVT từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên đóng quân trên địa bàn tỉnh có chương trình kết nghĩa, giúp đỡ ít nhất 1 xã (thôn, bản), trong đó ưu tiên kết nghĩa và giúp đỡ các xã, thôn, bản vùng đặc thù, vùng xã nghèo, các xã khu vực đóng quân và 27 xã biên giới. Theo đó, yêu cầu đặt ra là các cơ quan, đơn vị LLVT cũng như các địa phương được giúp đỡ cần đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là trong việc khảo sát, lựa chọn nội dung giúp đỡ thiết thực; trong đó tập trung vào những nhu cầu dân sinh thiết yếu và xây dựng các mô hình sinh kế mang tính lâu dài, bền vững.

Song song với việc hỗ trợ phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, các cơ quan đơn vị LLVT cần tăng cường hoạt động kết nghĩa nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, củng cố hệ thống chính trị; quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ, lao động có kỹ thuật cho địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở và nhân dân trong việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực tham gia đấu tranh phòng , chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu mạnh.

.

Thùy Dương

.