Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201903/ghi-o-don-vi-tieu-bieu-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-846687/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201903/ghi-o-don-vi-tieu-bieu-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-846687/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ghi ở đơn vị tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 31/03/2019, 10:59 [GMT+7]

Ghi ở đơn vị tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Năm 2018, với những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, đơn vị đã vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vui mừng hơn, thành tích này được đơn vị duy trì thường xuyên trong suốt nhiều năm qua.
 
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác dự trữ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong những năm qua, xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo Cục đã tổ chức thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an, ngành, địa phương về công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 
Cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tập trung đảm bảo an toàn hàng hóa tại đơn vị
Cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tập trung đảm bảo an toàn hàng hóa tại đơn vị
Tùy vào từng năm, đặc điểm tình hình và trên địa bàn các đơn vị đóng chân, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động nghiên cứu, ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai phong trào. Riêng trong năm 2018, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 267 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đẩy mạnh công tác giáo dục, động viên cán bộ, công chức và người lao động tham gia công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn công tác và nơi cư trú.
 
Ngoài việc tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, của ngành, UBND tỉnh, đơn vị đã lồng ghép các nội dung của pháp lệnh dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác quốc phòng, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ bí mật cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên trong Chi cục nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.
 
Công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, các tổ chức tự quản bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, được quan tâm triển khai sâu rộng trong Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Theo đó, Kế hoạch số 5 UBND tỉnh về “Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Do đặc điểm của Cục Dự trữ có những đặc thù riêng trong công tác an toàn hàng hóa nên đơn vị đã tập trung xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến theo hướng tự quản, tự bảo vệ, đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình nhập, bảo quản, xuất kho, kịp thời biểu dương về điển hình đối với các lực lượng bảo vệ và cán bộ công chức có thành tích trong đấu tranh bảo vệ ANTQ. 
 
Một nội dung trọng tâm được lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh luôn coi trọng đó là xây dựng lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giải quyết các vụ việc về ANTT xảy ra hàng năm. Những năm qua, Cục đã phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an các huyện có vùng kho dự trữ đóng chân tham gia các lớp huấn luyện lực lượng tự vệ, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách. Đồng thời, phối hợp với lực lượng quân sự, Công an địa phương chủ động xây dựng các phương án phòng, chống cháy, nổ, phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, chủ động đối phó với các tình huống mất an ninh có thể xảy ra tại đơn vị. Lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách thực hiện chế độ thường trực, tuần tra canh giác 24/24 giờ, đảm bảo trật tự trị an tại các vùng kho.
 
Với sự quan tâm, đầu tư xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều năm qua, đơn vị luôn đảm bảo an toàn từ con người, cơ sở vật chất, hàng hóa dự trữ của Nhà nước, bảo vệ bí mật Nhà nước. Dù đơn vị không tập trung, đóng chân ở nhiều địa phương nhưng các cán bộ đều tích cực chấp hành pháp luật, không rơi vào tệ nạn xã hội, tình trạng mất mát tài sản cũng không xảy ra. Đó là kết quả của sự nỗ lực suốt nhiều năm liền, đồng thời là tiền đề để Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục giữ vững danh hiệu Đơn vị tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
.

MAI HẬU

.