Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201903/phat-huy-vai-tro-mat-tran-to-quoc-cac-cap-trong-dam-bao-antt-844498/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201903/phat-huy-vai-tro-mat-tran-to-quoc-cac-cap-trong-dam-bao-antt-844498/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc các cấp trong đảm bảo ANTT - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 18/03/2019, 15:31 [GMT+7]

Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc các cấp trong đảm bảo ANTT

(Congannghean.vn)-Cùng với các đơn vị khác, trong thời gian qua, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) các cấp đã chủ động triển khai nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, nhân lên sức mạnh trong xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo ANTT vững chắc trên địa bàn.

Nhiều mô hình tự quản ở các địa phương trong đảm bảo ANTT có dấu ấn lớn của MTTQ các cấp
Nhiều mô hình tự quản ở các địa phương trong đảm bảo ANTT có dấu ấn lớn của MTTQ các cấp

Ở các địa bàn, thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Sống tốt đời đẹp đạo” trong Công giáo..., MTTQ tỉnh Nghệ An đã phối hợp triển khai, lồng ghép tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm trong cộng đồng khu dân cư, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết “không vi phạm ANTT”.

Trong năm 2018, MTTQ các cấp đã tổ chức ký cam kết cho trên 47.000 hộ dân, gần 5.7000 khu dân cư có hương ước, quy ước cam kết về đảm bảo ANTT; phối hợp xây dựng trên 480 ban chỉ đạo tự quản, hơn 5.000 tổ hòa giải cơ sở, 3.000 đợt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa và đưa nội dung đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; tôn vinh, biểu dương các dòng họ có thành tích tham gia công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, vi phạm về ma túy, mua bán người, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo.

Các huyện, thành, thị cũng đã gắn việc triển khai các nội dung tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đã tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Hầu hết các huyện, thành phố, thị xã đều bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình để kiện toàn các ban chỉ đạo cai nghiện ma túy tại cộng đồng, tổ tự quản, tổ hòa giải ở khu dân cư. Theo đó, tại các địa phương có hơn 300 mô hình được xây dựng và hoạt động có hiệu quả. Nhờ vậy, các tổ tự quản, hòa giải ở cơ sở tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc hòa giải các mâu thuẫn ở cơ sở, hạn chế tối đa nảy sinh các loại tội phạm.

Về công tác vận động nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp chăm lo xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ liên gia, tổ tự quản, tổ chức ký cam kết phòng, chống ma túy, không vi phạm tệ nạn xã hội ở các hộ gia đình, tổ dân cư. Trong thời gian qua, hơn 2.880 hòm thư tố giác tội phạm ở cơ sở đã kịp thời cung cấp cho các cơ quan chức năng tình hình tội phạm; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức cai nghiện tại cộng đồng.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các vùng đặc thù cũng được MTTQ và lực lượng Công an các cấp tập trung thực hiện quyết liệt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn  MTTQ các huyện, thành phố, thị xã nâng cao chất lượng tuyên truyền Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc ít người”; Đề án của UBND tỉnh “Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015”;  phối hợp mở hội nghị già làng, trưởng bản, người có uy tín giữa các huyện biên giới của tỉnh Nghệ An với các huyện biên giới nước Lào.

Trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, MTTQ tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan mở nhiều lớp tập huấn, các chuyên đề phòng, chống tội phạm. Trong đó, lồng ghép nội dung bảo vệ ANTQ và các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm vào các chương trình tập huấn hơn 7.000 hội viên là cán bộ chủ chốt MTTQ các xã, phường, thị trấn, các già làng, trưởng bản, người có uy tín về kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy.

Ở các địa phương, phát huy vai trò “cầu nối” trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp đã hướng dẫn đến tận các địa bàn dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên hệ thống truyền thanh xã, thôn, bản; các tài liệu liên quan đến công tác toàn dân phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ đó, góp phần xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy tình đoàn kết, giữ gìn truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

.

Mai Hậu

.