Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201809/ra-mat-mo-hinh-to-tu-quan-ve-antt-gan-voi-cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-812464/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201809/ra-mat-mo-hinh-to-tu-quan-ve-antt-gan-voi-cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-812464/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ra mắt mô hình 'Tổ tự quản về ANTT gắn với Công an lắng nghe ý kiến nhân dân' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 05/09/2018, 08:54 [GMT+7]

Ra mắt mô hình 'Tổ tự quản về ANTT gắn với Công an lắng nghe ý kiến nhân dân'

(Congannghean.vn)-Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vừa qua, UBND xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn ra mắt mô hình “Tổ tự quản về ANTT gắn với Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo địa phương; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và người dân bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm.

Ra mắt tổ tự quản về ANTT
Ra mắt tổ tự quản về ANTT

Thành viên Tổ tự quản về ANTT là Trưởng bản, Phó bản, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng phụ nữ bản. Tổ có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND xã triển khai, thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác tự quản trật tự xã. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng...

Việc thành lập và ra mắt mô hình tự quản về ANTT tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng ý thức tự giác của nhân dân trong việc đảm bảo ANTT tại khu dân cư, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.

.

Hồng Thoa

.