Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201601/phat-huy-vai-tro-cua-uy-ban-mttq-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-660009/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201601/phat-huy-vai-tro-cua-uy-ban-mttq-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-660009/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 30/01/2016, 09:37 [GMT+7]

Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Congannghean.vn)-Thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội (TNXH), trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

      Đẩy mạnh tuyên truyền

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện các đề án, chương trình phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã biên soạn, in ấn và phát hành hàng nghìn quyển tài liệu, tổ chức cho các thôn, xóm, tổ dân phố và hộ gia đình ký nhiều cam kết liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

Theo đó, đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và TNXH thông qua các chương trình như: Xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma tuý và người nghiện ma tuý; phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Các lực lượng chức năng cùng người dân diễu hành tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại huyện Con Cuông
Các lực lượng chức năng cùng người dân diễu hành tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại huyện Con Cuông

Ủy ban MTTQ các cấp ở cơ sở đã triển khai mạnh mẽ các nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát hành sách, báo, pa nô, áp phích, thi tìm hiểu về công tác đấu tranh với tội phạm; hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã kết hợp tuyên truyền trực tiếp trong các buổi sinh hoạt, họp tổ dân phố, tổ dân cư tự quản.

Bên cạnh đó, tổ chức giao lưu, toạ đàm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, xây dựng các mô hình câu lạc bộ, tủ sách pháp luật, tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua đến từng người dân, từng gia đình; đưa nội dung phòng, chống tội phạm, ma tuý, nạn mua bán người vào quá trình xây dựng các hương ước, quy ước của làng, xã... Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã làm tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, nắm địa bàn, đối tượng phạm tội, lầm lỗi, nghiện hút trong từng địa bàn khu dân cư để vận động, phân công các tổ chức, đoàn thể, gia đình nhận giúp đỡ, bảo lãnh, quản lý, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi cải tạo, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan hướng dẫn các khu dân cư giúp đỡ, hỗ trợ về vốn làm ăn, tạo việc làm để các đối tượng thuộc diện nói trên có thu nhập ổn định và sớm hòa nhập cộng đồng…

      Nhân rộng mô hình điểm   

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh còn chủ động phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm trong đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm... ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Một trong những mô hình điểm về công tác phòng, chống tội phạm là mô hình đặt “Hòm thư tố giác tội phạm” tại nhà văn hóa của các thôn, xóm, bản. Thông qua đó đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm tại các khu dân cư.

Toàn tỉnh hiện có 346 mô hình được xây dựng, củng cố, trong đó có 250 mô hình tiêu biểu như: “Giáo họ bình yên, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương; mô hình “Dòng họ tiêu biểu về ANTT”; mô hình “Đoàn Thanh niên tình nguyện tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”… Ở cấp cơ sở, có 4.993 mô hình tự quản về ANTT, tiêu biểu như các mô hình: “An toàn nghề cá, bình yên cảng cá” tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai; mô hình “Tổ kinh doanh, tự quản về ANTT” ở TX Cửa Lò; mô hình “Xã sạch ma túy” ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên...

Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyên truyền cũng như xây dựng những mô hình điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người dân trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần tích cực vào phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

.

Cao Loan

.