Thứ Tư, 27/03/2024, 09:15 [GMT+7]

Thông báo tuyển chọn công dân vào Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CỤC AN NINH MẠNG VÀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, BỘ CÔNG AN NĂM 2024

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân phục vụ công tác của đơn vị, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN CHỌN

1. Cán bộ công nghệ thông tin: 28 chỉ tiêu.

2. Cán bộ kỹ thuật: 01 chỉ tiêu.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tồ chức cơ yếu.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.

- Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển chọn.

- Có độ tuổi đảm bảo theo quy định.

- Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Công an, trong đó:

+ Chiều cao: Đối với nam từ lm62 đến lm95; đối với nữ từ lm56 đến lm80. Chỉ số cơ thề (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 18-20/10; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 05 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19/10 trở lên.

- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí việc làm

2.1. Cán bộ công nghệ thông tin (28 chỉ tiêu): Trình độ đào tạo đại học hệ chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) trở lên; tốt nghiệp loại khá trở lên (trừ trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành theo vị trí việc làm, cụ thể:

(1) Quản trị mạng, bảo mật, an ninh, an toàn hệ thống - 04 chỉ tiêu: Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; An toàn thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

(2) Máy chủ, quản trị hệ thống - 02 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(3) Quản trị cơ sở dữ liệu - 02 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu; Công nghệ kỹ thuật máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(4) Phân tích dữ liệu - 05 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(5) Giám sát an ninh mạng - 05 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; An toàn thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(6) Phần mềm, ứng dụng - 05 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Trí tuệ nhân tạo hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

(7) Thu thập, trích xuất, phục hồi, phân tích dữ liệu đối tượng - 03 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(8) Phát triển giải pháp an ninh mạng - 02 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

2.2. Cán bộ kỹ thuật (01 chỉ tiêu): Trình độ đào tạo đại học hệ chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) trở lên; tốt nghiệp loại khá trở lên (trừ trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử, viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoặc chuyên ngành có liên quan.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay;

- Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) không cần xác nhận của UBND xã, phương, thị trấn nơi thường trú;

- Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa học (nếu có);

- Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên (công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh Công an nhân dân; cán bộ, công nhân Công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hường chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiên tranh, Anh hùng Lưc lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; công dân là người dân tộc thiểu số...) (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đền ngày nộp hồ sơ;

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, phải bổ sung các giấy tờ sau:

+ Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

+ Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; xác nhận của cơ quan, tổ chức (nơi công dân công tác) các năm công tác phải phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật.

+ Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tồ chức có thẩm quyền.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN

Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân công tác tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tôi phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an được thực hiện thông qua phương thức xét tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

  1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 20/3/2024 đến ngày 30/4/2024 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tầng 1, Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục An ninh mạng và phòng, chông tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; địa chỉ: Số 207 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Quy trình

- Vòng 1: Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Vòng 2: Tổ chức sơ tuyển (sẽ có thông báo cho người dự tuyển).

 

.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tôi phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an