Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//video/201001/ha-tinh-dan-buc-xuc-vi-du-an-391084/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//video/201001/ha-tinh-dan-buc-xuc-vi-du-an-391084/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì dự án - Báo Công An Nghệ An điện tử