Thứ Hai, 30/12/2019, 15:19 [GMT+7]

Tạo đà cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp

(Congannghean.vn)-Những năm qua, làn sóng khởi nghiệp đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng học sinh, sinh viên toàn quốc, trong đó có Nghệ An. Nhằm tạo động lực cho các bạn trẻ chủ động triển khai ứng dụng trong kinh doanh, sản xuất, tỉnh đã cụ thể hoá bằng nhiều văn bản cụ thể.

Việc tạo các diễn đàn tập huấn, tuyên truyền góp phần khơi dậy ý thức khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên
Việc tạo các diễn đàn tập huấn, tuyên truyền góp phần khơi dậy ý thức khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng tham gia áp dụng là học sinh, sinh viên tại các trường trung cấp, cao đẳng hoặc THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và trường năng khiếu thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Đề án cũng áp dụng với cán bộ giáo viên, giảng viên, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên. Các trường sẽ tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp” cho học sinh, sinh viên tối thiểu 1 năm/lần và tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tối thiểu 1 năm/lần. Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức tập huấn cho 320 lượt cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên. Cùng với đó sẽ tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên; hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; công tác quản lý, điều hành.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, truyền thông về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo; mời các chuyên gia, tổ chức có kinh nghiệm và uy tín về khởi nghiệp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về khởi nghiệp phù hợp với đặc điểm, tình hình giáo dục, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An; tổ chức các cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp cấp cơ sở và cấp tỉnh cho học sinh, sinh viên…

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức có liên quan, các cơ sở giáo dục, UBND cấp huyện tổ chức triển khai kế hoạch; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình kế hoạch triển khai nội dung của kế hoạch theo từng giai đoạn; hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

.

Tuệ Trang

.