Thứ Bảy, 23/11/2019, 15:05 [GMT+7]

Nghệ An: Trao tặng danh hiệu 'Nghệ nhân ưu tú'

(Congannghean.vn)-Sáng 23/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, tôn vinh “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt nam 23/11.

Dự lễ, có các đồng chí: Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT &DL; Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đại biểu dự lễ
Đại biểu dự lễ

Bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 được lấy làm “ngày Di sản văn hóa Việt Nam”. Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong những năm qua, hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật ở trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, vinh danh “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú” gắn với kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam nhằm mục đích ghi nhận, tôn vinh những công lao to lớn của các nghệ nhân, nghệ sỹ trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, và những đóng góp của các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đợt này, tỉnh Nghệ An có 26 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, trong đó có 13 nghệ nhân dân ca Ví, Giặm, 11 nghệ nhân thuộc loại loại hình trình diễn dân gian khác như: Ca trù, Tuồng, dân ca dân tộc Thái, biểu diễn nhạc dân tộc và 2 nghệ nhân của loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Bên cạnh đó, Nghệ An vinh dự có 1 Nghệ sĩ ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và 6 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

3.	Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 26 nghệ nhân tiêu biểu
Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 26 nghệ nhân tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy việc quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh những người đang trưc tiếp làm công tác bảo tồn, phát huy di sản van hóa là rất cần thiết. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, đặc biệt là ngành Văn hóa thể thao tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa việc tu bổ, bảo tồn di tích; huy động tốt các nguồn lực xã hội cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; quản lý tốt các hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa tâm linh tại các di tích; phát huy hiệu quả giá trị của bảo tàng; làm tốt công tác đón tiếp khách tham quan tại bảo tàng và di tích; sưu tầm kiểm kê, nghiên cứu đề giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nhất là Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và các di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Mỗi nghệ nhân, nghệ sĩ được vinh danh hôm nay sẽ luôn nêu gương trong việc thực hiện đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của bản thân trong công cuộc giữ gìn, trao truyền di sản văn hóa và tiếp tục sáng tạo những tác phẩm mới có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, xứng đáng với danh hiệu mà Nhà nước và nhân dân trao tặng.                 

Tôn vinh nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
Tôn vinh nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

 

.

Phan Tuyết