Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201812/day-manh-phong-trao-hoc-tap-suot-doi-trong-gia-dinh-dong-ho-cong-dong-827398/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201812/day-manh-phong-trao-hoc-tap-suot-doi-trong-gia-dinh-dong-ho-cong-dong-827398/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 05/12/2018, 10:12 [GMT+7]

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

(Congannghean.vn)-Việc triển khai mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập đã được các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tích cực hưởng ứng và đến nay đã được triển khai sâu rộng. Qua đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy truyền thống hiếu học trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng phong trào xã hội học tập ở Nghệ An.

Ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281 và kỷ niệm 20 năm (1998 - 2018) xây dựng và phát triển Hội Khuyến học tỉnh
Ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281 và kỷ niệm 20 năm (1998 - 2018) xây dựng và phát triển Hội Khuyến học tỉnh

Trong 3 năm qua, thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức xã hội khắc phục mọi khó khăn, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có hiệu quả.

Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và nhân rộng, đánh giá, công nhận các mô hình học tập. Hội đã duy trì xuất bản ấn phẩm Thông tin Khuyến học, đăng tải nhiều bài viết trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, biểu dương những gương sáng, tiêu biểu để động viên và nhân rộng phong trào trên địa bàn… Từ đó, tạo sự lan tỏa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào học tập của người dân phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ.

Đến nay, trong tỉnh có hơn 460.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, đạt 61%; hơn 5.640 dòng họ đạt dòng họ học tập, đạt hơn 62%; cộng đồng học tập đạt hơn 67% và đơn vị học tập đạt hơn 64%... Cùng với đó, phong trào đã gắn kết chặt chẽ các cuộc vận động lớn của toàn xã hội, như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…, phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước và thời đại; được đông đảo nhân nhân đồng tình hưởng ứng.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” ngày 26/11 vừa qua, đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của Hội Khuyến học, sự vào cuộc tích cực đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh và các cấp hội đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua khuyến học, đặc biệt là quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng và mở rộng các mô hình về “gia đình học tập”.

Trao đổi với phóng viên, TS. Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần nâng cao nhận thức về học tập của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là bà con vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, khơi dậy truyền thống hiếu học trong mọi tầng lớp nhân dân; các cấp chính quyền ngày càng quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương…”.

Thời gian tới, nhằm đẩy mạnh hơn nữa các phong trào khuyến học, khuyến tài, sớm đưa Nghệ An thành một xã hội học tập, có kinh tế - xã hội phát triển bền vững, rất cần sự quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc thực hiện Quyết định 281 và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

.

Thu Thủy

.