Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201812/chi-tiet-27-mon-hoc-trong-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-831493/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201812/chi-tiet-27-mon-hoc-trong-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-831493/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chi tiết 27 môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/12/2018, 08:42 [GMT+7]

Chi tiết 27 môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Nguồn: Bộ GD&ĐT