Thứ Năm, 04/10/2018, 09:32 [GMT+7]

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Người chiến sỹ Cộng sản trung kiên, mẫu mực

Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười với 101 tuổi đời và hơn 70 năm liên tục công tác, cống hiến, đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Đỗ Mười cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Đỗ Mười cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.

Mỗi lần gặp gỡ, và làm việc với đồng chí Đỗ Mười, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc luôn cảm nhận rõ tính cách của một người cộng sản kiên trung, với tư duy nhạy bén sắc sảo trong con người Tổng bí thư.

Trên cương vị cao nhất của Đảng, Tổng bí thư Đỗ Mười đã có những đóng góp quan trọng vào định hướng phát triển phương thức lãnh đạo, quản lý đất nước trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…Ông là người chèo lái giúp đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn những năm sau đổi mới.

Đồng chí là một người có rất nhiều sáng kiến, nhiệt tình năng động, quyết đoán. Là một người rất quan trọng đưa đất nước chúng ta tiến nhanh tiến mạnh theo kịp các nước trên thế giới giúp chúng ta không lạc hậu về sau. Những bài học, những dấu ấn của đồng chí để lại bài học rất lớn, bài học quý cho những người chiến sỹ cộng sản ngày nay và cả con cháu mai sau.

Tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã dành trọn đời cống hiến cho cách mạng, cho dân tộc và nhân dân Việt Nam. Vĩnh biệt Tổng Bí thư Đỗ Mười! Tổ quốc và nhân dân mãi nhớ tới hình ảnh của người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, gần gũi, trung kiên, nhiệt huyệt cách mạng, tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân.

.

Nguồn: ANTV