Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201804/lay-y-kien-de-an-xay-dung-van-hoa-ung-xu-trong-truong-hoc-790955/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201804/lay-y-kien-de-an-xay-dung-van-hoa-ung-xu-trong-truong-hoc-790955/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lấy ý kiến đề án 'Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 21/04/2018, 09:43 [GMT+7]

Lấy ý kiến đề án 'Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học'

Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
 
Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" giai đoạn 2018-2025 lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
 
Dự thảo đề án hướng tới xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm, trung thực và sáng tạo.
 
Ba mục tiêu cụ thể đề ra là: Đến năm 2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử trong trường học theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc thù của lĩnh vực giáo dục , đào tạo… Đến năm 2020, 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên hằng năm được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa gia đình, nhà trường và cộng đồng, liên tục duy trì, phát huy vào các năm sau.
 
Đến năm 2020 có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao và có năng lực tốt, mẫu mực trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học và đạt 95% vào năm 2025.
 
Dự thảo Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" đánh giá thực trạng văn hóa ứng xử trong trường học hiện nay của học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; thực trạng công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục, chỉ ra các nguyên nhân khách quan, chủ quan, những hạn chế tồn tại. Từ đó đưa ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.
 
Đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên; Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho người học của đội ngũ nhà giáo; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học và Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.
 
Về tổ chức thực hiện, Đề án đưa ra các chủ thể: Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng đó đề nghị với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp phối hợp thực hiện đề án.
 
Dự thảo được lấy ý kiến đóng góp đến ngày 23/4. Ban soạn thảo Đề án sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung Đề án tốt hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
.

Nguồn: Nhật Nam/Chinhphu.vn

.