Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201804/ky-niem-43-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-3041975-3042018-khi-the-tien-cong-niem-tin-khoi-day-792205/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201804/ky-niem-43-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-3041975-3042018-khi-the-tien-cong-niem-tin-khoi-day-792205/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khí thế tiến công, niềm tin khơi dậy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 30/04/2018, 08:24 [GMT+7]
Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

Khí thế tiến công, niềm tin khơi dậy

(Congannghean.vn)-Đất nước ta vừa bước qua mùa xuân mới - Xuân lần thứ 88 kể từ ngày có Đảng (3/2/1930 - 3/2/2018). 88 mùa xuân trước, Đảng ta ra đời, bằng lý tưởng cao đẹp giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hiệu triệu toàn dân gửi trọn niềm tin theo Đảng. Không chỉ bằng cương lĩnh, đường lối mà bằng cả những hy sinh không tiếc máu xương, những người cộng sản kiên trung đã cùng nhân dân cả nước nhất tề đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi (1945), mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, để rồi 30 năm sau, đất nước trọn niềm vui trong khúc ca khải hoàn. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc ta và tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (ngày 29/10/2017)
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (ngày 29/10/2017)

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bất diệt

Cách đây 43 năm, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam có quyền thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc và có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Để thực hiện ý đồ này, chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Tổ quốc ta đã phải trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng.

“Song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” (Hồ Chí Minh). Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; của lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân, với tài chỉ huy thao lược của các vị tướng lĩnh tài ba; của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế; của liên minh chiến đấu kề vai sát cánh chống kẻ thù chung của nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước có ý nghĩa lịch sử trọng đại. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (Báo cáo Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV ngày 14/1/1976).

Niềm tin và vận hội

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, chúng ta đã tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận, anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh và dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Thành tựu đạt được đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng, quý báu để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra là rất nặng nề, đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức. Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ - thuận lợi, vượt qua khó khăn - thách thức, thực hiện bằng được mong ước của Người là “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Trong đó, cùng nhau phát huy cao độ tinh thần yêu nước; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tạo nền tảng ngày càng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc, vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như mong muốn cuối cùng trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.

Mừng Đảng 88 mùa xuân với niềm tin yêu vào Đảng, những thành tựu nổi bật, toàn diện đạt được là thế và lực để đất nước tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng là dịp chào mừng Ngày quốc tế Lao động 1/5, chúng ta chân thành cảm ơn và bày tỏ tình đoàn kết với người lao động trên toàn thế giới đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam và đang đấu tranh vì hòa bình, phát triển, công bằng và tiến bộ trên thế giới. Đồng thời biểu dương, tôn vinh tất cả những người lao động đang hăng say làm việc, cống hiến trong các lĩnh vực, trên mọi miền của đất nước và những cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ biên cương, hải đảo của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là dịp ôn lại những năm tháng đấu tranh oanh liệt của quân và dân Nghệ An cùng cả nước đứng lên giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Phát huy truyền thống quê hương Xô viết Anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân Nghệ An đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu qua các thời kỳ cách mạng. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam. Ngày nay, với thế và lực mới, với niềm tin vào cách mạng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm bắt và vận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để đưa Nghệ An thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo và mau trở thành tỉnh khá của cả nước như sinh thời Bác hằng mong muốn.

.

Xuân Thống

.