Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201803/xac-dinh-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-785565/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201803/xac-dinh-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-785565/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/03/2018, 09:25 [GMT+7]

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
 
Thông tư nêu rõ về tiêu chí và cách tính tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của cơ sở giáo dục. Theo đó, tiêu chí số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối ngành của cơ sở giáo dục.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sinh viên chính quy trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh gồm: Sinh viên đại học theo hình thức chính quy, sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức chính quy, sinh viên liên thông, văn bằng hai đào tạo theo hình thức chính quy.
 
Số sinh viên đại học chính quy trên một giảng viên quy đổi theo khối ngành được xác định không vượt quá các định mức sau:
Tiêu chí diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục tính trên một sinh viên chính quy của các hạng mục công trình và yêu cầu về chủng loại, số lượng học liệu, trang thiết bị tối thiểu theo yêu cầu của chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học: Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu tính trên một sinh viên chính quy không thấp hơn 2,8 m2…
 
Xác định chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ
 
Chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ được xác định theo ngành đào tạo đối với các đại học, học viện, các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ (gọi chung là cơ sở giáo dục đại học).
 
Tiêu chí xác định chỉ tiêu nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên được tính như sau: Tiêu chí số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên cơ hữu đối với các đại học, học viện, các trường đại học:
Về tiêu chí cơ sở vật chất và thiết bị: Cơ sở giáo dục đại học xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải đảm bảo đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị thực hành, thư viện, giảng đường, phòng làm việc giảng viên, người hướng dẫn, nghiên cứu sinh và học viên phù hợp với yêu cầu của ngành, chuyên ngành và loại chương trình đào tạo.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018.
.

Nguồn: Khánh Linh/Chinhphu.vn

.