Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201709/cong-an-tinh-nghe-an-khai-giang-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-758817/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201709/cong-an-tinh-nghe-an-khai-giang-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-758817/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 25/09/2017, 15:40 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

(Congannghean.vn)-Sáng 25/9/2017, Công an tỉnh Nghệ An khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 100 học viên là chỉ huy cấp đội và trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo chỉ huy trong Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh phát biểu khai giảng lớp học
Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh phát biểu khai giảng lớp học
Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng
Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được giới thiệu 5 chuyên đề gồm: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh huyện; Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật, Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Công an về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Toàn cảnh lễ khai giảng
Toàn cảnh lễ khai giảng

Đây là dịp để các học viên nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng an ninh; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Đồng thời, trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh; ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Từ đó, mỗi CBCS phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

.

Minh Khôi

.