Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201706/diem-uu-tien-khi-tuyen-sinh-vao-cac-truong-cand-742129/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201706/diem-uu-tien-khi-tuyen-sinh-vao-cac-truong-cand-742129/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Điểm ưu tiên khi tuyển sinh vào các trường CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 10/06/2017, 15:24 [GMT+7]

Điểm ưu tiên khi tuyển sinh vào các trường CAND

Ông Nguyễn Duy Thanh là con của cán bộ Công an, từng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) và được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp. Ông Thanh hỏi, nếu ông tham gia thi tuyển vào các trường CAND thì ông được cộng tối đa là bao nhiêu điểm ưu tiên?
 
Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:
 
Căn cứ  vào Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng CAND, điểm ưu tiên của bạn Nguyễn Duy Thanh được hưởng là:
 
- Điểm ưu tiên thuộc đối tượng 03 bao gồm (sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên), được cộng 2,0 điểm.
 
- Điểm ưu tiên khu vực: căn cứ khu vực đóng quân, hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ (tùy theo khu vực ưu tiên). Thí sinh sẽ được cộng tối đa 3,5 điểm.
 
Điểm ưu tiên của bạn Thanh được hưởng khi xét tuyển vào trung cấp CAND như sau:
 
Ngoài điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực thí sinh được hưởng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND, thí sinh được cộng  thêm điểm ưu tiên con của cán bộ Công an (1,0 hoặc 2,0 điểm nếu đủ điều kiện theo quy định).
 
Thí sinh sẽ được cộng tối đa là 5,5 điểm ưu tiên.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.