Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201612/quy-dinh-ve-tuyen-chon-cong-dan-nu-thuc-hien-nghia-vu-tham-gia-cand-713522/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201612/quy-dinh-ve-tuyen-chon-cong-dan-nu-thuc-hien-nghia-vu-tham-gia-cand-713522/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quy định về tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 12/12/2016, 10:14 [GMT+7]

Quy định về tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Các điều kiện chọn công dân nữ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân theo quy định pháp luật.

Hỏi: Theo quy định của Luật Công an nhân dân, hằng năm Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân. Xin tòa soạn cho biết, các điều kiện chọn công dân nữ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân theo quy định pháp luật? (Phạm Thị Nga, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 129/2015/NĐ-CP ngày 15-12-2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì đối tượng tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gồm: Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28-9-2016 của Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 129/2015/NĐ-CP, công dân nữ được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân nếu có đủ các điều kiện sau:

- Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

- Công dân nữ có trình độ trung cấp y, nếu tự nguyện và Công an đơn vị, địa phương có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Căn cứ nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định bổ sung danh mục ngành, nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

.

Nguồn: Báo CAND

.