Thứ Ba, 17/12/2019, 14:36 [GMT+7]

Học tập chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020

(Congannghean.vn)-Sáng 17/12, Ban Truyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị về nghiên cứu, học tập chuyên đề 'Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Hội  nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tới hơn 70 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và hơn 600 điểm cầu cấp huyện và hơn 2.300 điểm cầu cấp xã với hơn 400.000 đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các ban, sở, ngành; các đồng chí báo cáo viên, trưởng ban tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Việc tổ chức Hội nghị nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi đảng viên, cán bộ; góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua các nội dung tại Hội nghị, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong đảng viên, cán bộ và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, đối với các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm triển khai tại địa phương, đơn vị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo kết quả học tập chuyên đề với Ban Bí thư thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương. Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết mang lại kết quả cụ thể. Chỉ đạo tăng cường giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự.

Cùng với đó, phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian…

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; kết hợp với triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025…

.

Thùy Dương