Thứ Ba, 24/12/2019, 10:12 [GMT+7]

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; BHXH tỉnh  Nghệ An đã thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản theo cơ cấu tổ chức mới.

Theo đó, BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo, kể từ ngày 1/1/2020, BHXH TP Vinh sẽ sáp nhập về BHXH tỉnh Nghệ An. Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT trên địa bàn TP Vinh do BHXH tỉnh Nghệ An trực tiếp thực hiện.

BHXH tỉnh Nghệ An làm việc tại 2 cơ sở, cụ thể:

- Trụ sở chính: BHXH tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Số 04 đường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại liên hệ: 02388.947.777; đường dây nóng: 02388.689.333.

- Trụ sở 2: Các phòng nghiệp vụ: Thanh tra Kiểm tra; Truyền thông và Phát triển đối tượng; Lưu trữ hồ sơ (thuộc Văn phòng).

Địa chỉ: Số 66 đường Nguyễn Sỹ Sách , TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại liên hệ: 02388.830.452.

BHXH tỉnh Nghệ An thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân được biết và tiện liên hệ công tác.

.

BHXH tỉnh Nghệ An

.