Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201812/dang-bo-co-so-phong-cscd-hoc-tap-quan-triet-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xii-831176/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201812/dang-bo-co-so-phong-cscd-hoc-tap-quan-triet-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xii-831176/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 8, khóa XII - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/12/2018, 11:28 [GMT+7]
Đảng bộ cơ sở Phòng CSCĐ

Học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 26/12/2018, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho hơn 100 cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên Phòng CSCĐ đã được nghe đồng chí Chu Chiến Sơn – Báo cáo viên, Phó phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung của Hội nghị Trung ương 8 gồm các chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Kết quả về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Chu Chiến Sơn – Báo cáo viên, Phó phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng – Ban tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt nội dung của Hội nghị Trung ương 8
Đồng chí Chu Chiến Sơn – Báo cáo viên, Phó phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung của Hội nghị Trung ương 8

Việc tổ chức Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, từ đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện sát với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của chị bộ, Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Hơn 100 cán bộ, đảng viên Phòng CSCĐ tham gia Hội nghị
Hơn 100 cán bộ, đảng viên Phòng CSCĐ tham gia Hội nghị

Sau hội nghị, 100% cán bộ, Đảng viên viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

.

Hằng Nga

.